Krisen i Syrien

Över 5,6 miljoner människor har flytt från Syrien sedan 2011 för att söka trygghet i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder. Miljontals fler lever som internflyktingar i Syrien och medan kriget fortgår sinar hoppet snabbt.

UNHCR arbetar intensivt för att hjälpa till och leder en samordnad insats i regionen. Tillsammans med våra partners, icke-statliga organisationer och värdregeringar erbjuder vi de nödställda en livlina.

Läs mer om krisen i Syrien här.

Ge en gåva nu.

11 miljoner

Sedan 2011 har 11 miljoner syrier tvingats fly från sina hem.

6 miljoner

6 miljoner människor lever som internflyktingar i Syrien.

2,5 miljoner

Av de miljontals syrier som flytt till grannländer är 2,5 miljoner barn.

Du kan läsa mer statistik här.  

Uppdaterad 16 mars 2020

Nordvästra Syrien

Dagliga flygattacker och pågående konflikter har drivit miljontals människor i Syrien på flykt. Den nuvarande situationen i landets nordvästra provins Idlib är särskilt alarmerande. På mindre än tre månader har nästan en miljon människor flytt från sina hem och den ständiga beskjutningen gör provinsen till en extremt farlig plats. Både skolor och sjukhus har attackerats och många människor har dödats. Mot bakgrund av den överhängande faran i denna situation riktar FN:s flyktingkomissarie, Filippo Grandi, en stark vädjan till de inblandade parterna och det internationella samfundet:

”Vi behöver få ett slut på striderna och skapa trygghet för att kunna rädda liv …  För varje dag som går blir behovet allt mer akut. Vi kan inte låta tusentals oskyldiga människor betala priset för ett splittrat internationellt samfund, vars oförmåga att hitta en lösning på denna kris utgör en skamfläck på världens gemensamma samvete. ”

För närvarande uppskattas över fyra miljoner civila bo i nordvästra Syrien. Många av dem har befunnit sig på flykt i många år och tvingats fly flera gånger. Cirka 80 procent av dem som nyligen drivits på flykt är kvinnor och barn. Många äldre befinner sig också i riskzonen. Cirka 17 000 av dessa står utan tak över huvudet, vilket gör dem oerhört utsatta.

Nordöstra Syrien

Den senaste konflikten i nordöstra Syrien har lett till en ökning av antalet syrier som flyr till grannlandet Irak. Under perioden från oktober 2019 till januari 2020 fann 20 400 syrier trygghet i Irak. Många av dem bor nu i Bardarash-lägret, omkring 140 kilometer öster om den irakisk-syriska gränsen. En överväldigande majoritet av syrierna som bor i lägret kommer från nordöstra Syrien, där de bevittnat bombningar och beskjutningar. Tre av fyra personer i lägret är kvinnor och barn, däribland många ensamkommande flyktingbarn.

Den övergripande situationen i Syrien

Flera miljoner syrier har flytt över gränserna och undan bomberna och kulorna som förstört deras hem.

Turkiet  har tagit emot det största antalet registrerade syriska flyktingar, som för närvarande uppgår till 3,5 miljoner. De allra flesta av dessa lever under svåra förhållanden i städerna, medan 300 000 är placerade i flyktingläger.

I Libanon är livet en ständig kamp för de drygt 900 000 syriska flyktingar som bor i landet. Många har knappa eller obefintliga ekonomiska resurser och cirka 70 procent lever under existensminimum. Eftersom det saknas formella flyktingläger är syrierna utspridda på över 2 100 städer och orter på landsbygden, där de ofta bor trångt och tvingas dela mycket enkla bostäder med andra flyktingfamiljer.

“Vi trodde att vi skulle dö. Men vi ville inte dö. Därför bestämde vi oss för att fly.”

– Sahar, 25, syrisk flykting i Libanon

I Jordanien är över 655 000 män, kvinnor och barn fast i exil just nu. Cirka 80 procent av dem bor utanför flyktinglägren, medan drygt 139 000 har hittat en fristad i lägren Za’atari och Azraq. Många har alltför knappa resurser för att ens kunna täcka sina basbehov och de som till en början kunde förlita sig på sina besparingar eller stöd från värdfamiljer är nu i allt större behov av hjälp. Enligt beräkningar lever 93 procent av flyktingarna i Jordanien under fattigdomsgränsen.

De två grannländerna Irak och Egypten hyser också ett stort antal syriska flyktingar. Uppgifter från februari 2020 visar att 247 000 syrier bor i Irak, medan nästan 130 000 syrier har flytt till Egypten. UNHCR bistår samtliga fem länder genom att tillhandahålla såväl skydd och tak över huvudet som juridisk rådgivning och psykologiskt stöd.

Men även om livet i exil kan vara hårt, är situationen i Syrien ännu svårare.

Syrien utgör den största humanitära katastrofen och flyktingkrisen i modern tid och fortsätter att orsaka lidande för miljontals människornågot som borde frammana ett enormt stöd från hela världssamfundet.”

– Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie

Vad gör UNHCR för att hjälpa till?

Vi ger livräddande humanitärt stöd till syriska flyktingar och hjälper de mest utsatta med ekonomiskt stöd till medicin och mat, spisar och bränsle för uppvärmning, isolering för tält, värmande filtar och vinterkläder.

I nordvästra Syrien har UNHCR, i samarbete med våra partners, under vintern delat ut nödhjälp såsom vinterkläder och filtar till de 36 800 syriska internflyktingar som bor i området. Vi har även tillhandahållit tak över huvudet, skydd och psykosocialt stöd till över 9 000 personer som är traumatiserade av sina upplevelser. Hittills har vi även ordnat tillfälligt skydd till 22 400 personer.

Under 2019 lanserades vår “3RP Regional Refugee and Resilience Plan“. Planen omfattar heltäckande strategier för vårt arbete i Syrien under 2020 och 2021. I planen beskrivs hur vi ska se till att syriska flyktingar kan fortsätta söka asyl och internationellt skydd samt att flyktingars grundläggande psykiska och fysiska behov tillgodoses för att säkerställa en värdig och trygg tillvaro varje dag.  Ett annat viktigt mål är att stödja och hjälpa fler flyktingar att bli självförsörjande. UNHCR kommer också att fortsätta stödja Syriens nationella och lokala institutioner samt dess grannländer med de grundläggande resurser som krävs för att kunna tillgodose flyktingarnas aktuella såväl som framtida behov.

Uppdaterad i mars 2020

För mer information om vårt arbete i Syrien, besök webbplatsen för UNHCR i Syrien.