Select a language for our global site:

Select a country site:
 
UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på slutbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap.  UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar gällande Slutbetänkandet av utredningen om språk- och...

Intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som flykting?

Intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter som flykting?

UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna startar ett talarprogram för flyktingar – ett initiativ för personer med flyktingbakgrund som brinner för flyktingars rättigheter och vill dela med sig av sina egna erfarenheter. Syftet med programmet är att...

10 Fakta om flyktingar

10 Fakta om flyktingar

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, ger dig 10 viktiga fakta om flyktingar – för en faktabaserad diskussion.

Uttalande om ändringarna i utlänningslagen

Uttalande om ändringarna i utlänningslagen

Detta är ett uttalande av UNHCR:s representant i de nordiska och baltiska länderna, Henrik M. Nordentoft. Riksdagen har idag bifallit ändringar av utlänningslagen. UNHCR uppskattar att den nya migrationslagstiftningen bekräftar Sveriges åtagande och engagemang för att...