'
;

Framstående stödjare

Vi har turen att kunna vända oss till en liten grupp vänner vars inflytande, engagemang och hårda arbete hjälper oss att stödja och skydda de miljontals människor världen över som har tvingats fly sina hem

Särskilt sändebud  (??)

Efter flera års engagerat arbete för UNHCR och flyktingfrågan blev Angelina Jolie Pitt utsedd till särskilt sändebud i april 2012.

I sin utökade roll fokuserar Jolie Pitt på allvarliga kriser som leder till massflykt, där hon förespråkar de som befinner sig på flykt och representerar UNHCR och högkommissarien på diplomatisk nivå. Hon för också dialog med beslutsfattare inom globala flyktingfrågor. Genom sitt arbete har hon bidragit till den vitala processen att hitta lösningar för de människor som tvingas fly sina hem.

Jolie Pitt representerade tidigare UNHCR som goodwillambassadör mellan 2001 och 2012. Hon har arbetat outtröttligt och utfört över 50 fältuppdrag och blivit en inflytelserik förespråkare för flyktingar och flyktingfrågor.

Goodwillambassadörer (??)

Goodwillambassadörer är de kändaste ansiktena inom UNHCR. De hjälper till att sprida information om organisationen till världens alla hörn genom sitt inflytande, engagemang och hårda arbete.

Välkända stödjare

Våra välkända stödjare uppvisar ett engagemang för UNHCR:s arbete genom att regelbundet använda sitt inflytande, engagemang och hårda arbete för att samla in pengar, öka medvetenhet kring frågorna och förespråka flyktingarna.