Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Resurser och publikationer

Publikationer är ett viktigt sätt för UNHCR att sprida kunskap om flyktingar och andra folkgrupper av intresse. Där kan vi även rapportera om verksamheten, både globalt och lokalt. Vi publicerar en mängd olika material för olika målgrupper, allt från enklare dokument som 1951 års flyktingkonvention(??) till forsknings- och utvärderingsdokument.

Global Report

Vår Global Report publiceras varje juni och ger en heltäckande bild av UNHCR:s utmaningar och framgångar över hela världen.(??)

Global Appeal

Vår Global Appeal är en ovärderlig guide till UNHCR:s globala verksamhet för alla läsare(??).

 

 

Global Trends

Global Trends report is one of the most important UNHCR annual reports, tracking forced displacement in the world.”

Dokument om Sverige