Siffror i översikt

Global

Läs den senaste Global Trends rapporten.

Europa

Här hittar du varje månad lägesuppdateringar och statistik för Europa

Hur vi samlar vår information

Heltidsstatistiker i UNHCR:s sektion för fältinformation och koordination spårar hur många människor som tvingas fly. När en större kris utbryter kan vi därför förutsäga hur många människor som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver, och hur mycket personal vi måste skicka ut. Siffrorna publiceras varje år i våra rapporter för Global Trends och Global Appeal.

 

Statistikdatabasen och operationell data

Vår korrekta, relevanta och aktuella data och statistik är avgörande för flyktingverksamheten. Denna nyckelresurs används av alla parter för att möta flyktingpopulationernas behov. UNHCR:s statistikdatabas tillhandahåller data, rapporter och annan information som är väsentlig för fältoperationerna. Den innehåller även statistiska rapporter om de människor som berörs – flyktingar, asylsökande, återvändande flyktingar, internflyktingar och statslösa personer. Detaljerad information om asylland, ursprungsort, kön, ålder, plats och rättslig status för flyktingar finns på webbsidan. Indikatorer om kvaliteten på skyddet av flyktingarna och UNHCR:s verksamhet samlas in i allt högre grad. Mer information finns i våra statistiska årsböcker, halvårstrender och asyltrender.