Siffror i översikt

Global

Läs den senaste Global Trends rapporten.

Europa

Här hittar du varje månad lägesuppdateringar och statistik för Europa

Norra Europa

De här faktabladen från UNHCR i Norra Europa – som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige – ger en överblick av statistiken från 2017 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen. Faktabladen hjälper till att förstå och jämföra siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de tre senaste åren ansökt om asyl i de olika länderna.

UNHCR’s faktablad för norra Europa kan laddas ner under följande länk.

 

Hur vi samlar vår information

Heltidsstatistiker i UNHCR:s sektion för fältinformation och koordination spårar hur många människor som tvingas fly. När en större kris utbryter kan vi därför förutsäga hur många människor som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver, och hur mycket personal vi måste skicka ut. Siffrorna publiceras varje år i våra rapporter för Global Trends och Global Appeal.

Personalsiffror

UNHCR:s ryggrad är vår personal. I slutet av 2015 var över 9 700 människor anställda av oss, och ungefär 89 procent av vår personal arbetar i fält. Vi arbetar i 126 länder med personal baserade i en blandning av regionala kontor, avdelningskontor, lokalkontor och fältkontor. Vår personal är specialister inom en rad olika discipliner såsom rättskydd, administration, samhällstjänster, offentliga angelägenheter och vård, och de arbetar hårt för att hjälpa de människor som tvingats fly.

Finansiella siffror

Vi finansieras nästan uteslutande genom frivilla bidrag, med 86 procent från regeringar och EU. Sex procent kommer från andra mellanstatliga organisationer och sammanslagna finansieringsmekanismer, medan ytterligare sex procent kommer från den privata sektorn inklusive stiftelser, företag och allmänheten. Dessutom får vi ett begränsat bidrag (två procent) från FN:s budget för administrativa kostnader och accepterar även materiella bidrag såsom tält, mediciner och lastbilar. UNHCR startade 1950 med en minimal årsbudget på 300 000 dollar. Allteftersom vårt arbete och vår storlek har ökat har även kostnaderna växt. Vår årsbudget steg till över 1 miljard dollar i början av 1990-talet och nådde nya höjder med 5,3 miljarder dollar 2013. Vår årsbudget inkluderar program som stöder pågående verksamheter och kompletterande program för att täcka nödsituationer såsom krisen i Syrien, och storskaliga repatrieringsåtgärder. Aktuell informaiton om hur UNHCR finansieras finns på vår Global Fokus-webbsida.

Statistikdatabasen och operationell data

Vår korrekta, relevanta och aktuella data och statistik är avgörande för flyktingverksamheten. Denna nyckelresurs används av alla parter för att möta flyktingpopulationernas behov. UNHCR:s statistikdatabas tillhandahåller data, rapporter och annan information som är väsentlig för fältoperationerna. Den innehåller även statistiska rapporter om de människor som berörs – flyktingar, asylsökande, återvändande flyktingar, internflyktingar och statslösa personer. Detaljerad information om asylland, ursprungsort, kön, ålder, plats och rättslig status för flyktingar finns på webbsidan. Indikatorer om kvaliteten på skyddet av flyktingarna och UNHCR:s verksamhet samlas in i allt högre grad. Mer information finns i våra statistiska årsböcker, halvårstrender och asyltrender.