'
;

Asylsökande

En asylsökande är en person vars begäran om asyl ännu inte har behandlats. Varje år söker omkring en miljon människor asyl.

De nationella asylsystemen finns till för att avgöra vem som har rätt till internationellt skydd. Men vid massrörelser av flyktingar – vanligtvis som följd av konflikter eller våld – är det inte alltid möjligt eller nödvändigt att genomföra personliga samtal med varenda asylsökande som passerar en gräns. Dessa grupper kallas ofta ‘prima facie’ eller ‘uppenbara’ flyktingar.

På UNHCR anser vi att alla har rätt till att söka asyl för att undvika förföljelse, och vi gör därmed vårt bästa för att skydda dem som behöver det.

Vid slutet av 2014 fanns det omkring 1,8 miljoner människor i världen som väntade på beslut rörande sina asylansökan. Mer information samt den senaste statistiken finns att läsa i vår årliga rapport Asyltrender.

 

Relaterade nyheter och berättelser