'
;

Internflyktingar

Internflyktingar flyr inte över någon gräns för att komma till säkerhet. I motsättning till flyktingar är de på flykt i sina hemländer.

Även om de kan ha flytt av liknande orsaker, kvarstår internflyktingar i sina hemländer och står därmed under den egna regeringens skydd, även om samma regering är orsaken till deras flykt. Till följd av detta är dessa människor bland de mest sårbara i världen.

Även om UNHCR:s ursprungliga mandat inte specifikt omfattar internflyktingar, har vi i åratal använt vår expertis för att skydda och hjälpa dem.

Vid slutet av 2014 fanns det ett rekordartat antal internflyktingar – 38 miljoner – som var fördrivna i sina hemländer som en följd av konflikter. Hela 11 miljoner tvingades att fly bara under 2014 – det motsvarar 30 000 om dagen – enligt Norska flyktingrådets Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève.

UNHCR tog hand om runt 26 miljoner av världens internflyktingar under 2014. IDMC:s Global Overview 2015 rapporterade att största delen av ökningen i antalet nyligen fördrivna det året var på grund av de långvariga kriserna i Demokratiska republiken Kongo, Irak, Nigeria, Sydsudan och Syrien. Totalt står dessa fem länder för 60 procent av världens nyligen fördrivna människor.

Irakiska civilpersoner var de som hade den högsta ökningen av internflyktingar, med 2,2 millioner fördrivna under 2014. Minst 40 procent av Syriens befolkning, eller 7,6 miljoner människor, har tvingats fly, vilket motsvarar det högsta antalet i världen. Även Europa har för första gången på mer än ett decennium utsatts för betydande nivåer av internt fördrivna som ett resultat av kriget i Östukraina, där över 640 000 människor tvingades fly från sina hem.