'
;

Den privata sektorn

Nästan 60 miljoner människor runtom i världen har tvingats bort från sina hem. Det innebär att hjälpbehoven har ökat i mycket snabbare takt än de medel som finns för att skydda flyktingar.

Vi tror att liv som slitits sönder av tragedier kan återställas om flyktingarna får det stöd de behöver. Tack vare enskilda givare och företagsledares engagemang kan vi erbjuda hopp, trygghet och värdighet till miljoner människor. Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpa dem att bygga upp en bättre och ljusare framtid.

Stödet från den privata sektorn bidrar med ny och viktig energi för att hitta åtgärder som kan hjälpa. Några av världens ledande företag hjälper oss redan med att optimera våra insatser och förbättra vår möjlighet att göra skillnad, genom att leverera livsnödvändig hjälp och hållbara lösningar åt miljontals familjer världen över.

”Det är ett privilegium för oss att arbeta med UNHCR:s mycket rutinerade personal. Vi delar deras hängivenhet, och motivationen att åstadkomma en bättre vardag i och runt flyktinglägren för barnen som vistas där. Vi på IKEA är stolta över vårt samarbete och över att vara en del av ett företag som har ett djupgående engagemang för flyktingbarns hälsa och välmående.”

Per Heggenes, VD, IKEA Foundation

Att samarbeta med UNHCR ger ett företag möjlighet att främja sitt varumärke, stärka sin marknadsföring och öka tillväxten. Gemensamma initiativ kan också ingjuta stolthet och lojalitet hos de anställda, samt skapa trovärdighet hos kunder och beslutsfattare. Fördelarna är bland annat att man positionerar företaget som social aktör, bygger upp en internationell profil, får ökad förståelse för nya och framväxande marknader, identifierar nya lokala och internationella partner, och, i vissa fall, att man gemensamt kan utveckla nya produkter och lösningar.

 

  • Vi är globala: UNHCR finns på plats i mer än 125 länder över hela världen, och vi arbetar tillsammans med regeringar, icke-statliga organisationer, privat sektor, lokalsamhällen, värdgrupper och flyktingar.
  • Vi får saker gjorda: När ett nödläge uppstår kan vi få fram förnödenheter och livsuppehållande stöd åt 50 000 människor inom 72 timmar, och har förråd av det allra viktigaste som räcker till ytterligare 550 000 människor.
  • Vi gör skillnad i människors liv: Vi finns inte bara där när människor flyr för sina liv – vi finns kvar för att hjälpa dem finna sig ett hem igen, antingen genom att återvända till sitt tidigare hem eller genom att upprätta ett nytt hem på en ny plats. Under de senaste 15 åren har vi hjälpt över 10 miljoner att finna sig ett hem.
  • Vi går att lita på: Vi har tilldelats Nobels fredspris två gånger, och efter 65 års erfarenhet vet vi vad som fungerar i några av världens svåraste miljöer. Vi vet hur man ska få medel och bidrag att göra största möjliga nytta för dem som har förlorat allt, och vi kan hjälpa dem att börja om på nytt.
  • Vi har världen på vår sida: Fler än 140 länder har skrivit under FN:s flyktingkonvention där de lovar att erbjuda en fristad när vi ber om en, och en trygg och säker genomresa för dem som behöver brådskande hjälp.