'
;

Icke-statliga organisationer

UNHCR upprätthåller strategiska partnerskap med över 900 partners, inklusive icke-statliga organisationer (NGOer), statliga organisationer och FN-agenturer. Vi anförtror cirka 40 % av våra årliga utgifter till partners som åtar sig program eller projekt för att ge skydd och lösningar åt människor som tvingats på flykt.

Vi lägger stor vikt vid att ständigt stärka och förbättra de samarbeten vi har, med särskilt fokus på nationella partners som är först på plats vid akuta händelser

UNHCR har arbetat tillsammans med NGOer sedan vi först började hjälpa internflyktingar i början av 1950-talet. Både arbetet och organisationen växte för att kunna hantera de flyktingkriser som uppstod under 60- 70- och 80-talen, speciellt i Afrika, Asien och Centralamerika. Våra band med en rad olika nybildade humanitära, flyktingrelaterade NGOer stärktes. 2007 antog UNHCR den globala humanitära plattformens principer för partnerskap; jämlikhet, insyn, resultatinriktad strategi, komplementaritet och en resultatorienterad strategi mellan alla humanitära organisationer. Vi integrerade partnerskapsprinciperna i vårt ”ramverk för implementering med partners” för alla organisationens samarbeten. Den årliga konsultationen med NGOer inkluderar en rad nationella och internationella organisationer från hela världen. Den är ett viktigt forum för nätverkan, dialog och utbyte av erfarenheter mellan NGOer, stater och UNHCR som jämlika partners – en strategi som välkomnas av de icke-statliga organisationerna.

”UNHCR har haft fantastiska relationer med frivilligorganisationerna. Deras arbete är oersättligt och ovärderligt för flyktingarna i ordens sanna bemärkelse”,

Dr. Van HeuvenGoedhart, första flyktingkommissarien, 1954

Idag använder vi oss i stor utsträckning av NGOer för att implementera en rad olika projekt, inklusive fördelning av nödhjälp, skydd, logistik, tak över huvudet, vatten, sanitet, nutrition och utbildning. Organisationer som är intresserade av samarbete med UNHCR är välkomna att registrera sig i vår Partnerportal, ett interaktivt verktyg som upprättats för att förbättra kommunikationen mellan UNHCR och våra partners.