UNHCR krijgt ruim 3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers

Deelnemers van de Nationale Postcode Loterij bedankt! De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam een geweldige bijdrage van 1,35 miljoen euro ontvangen voor UNHCR’s wereldwijde werk! Daarnaast heeft de Loterij een extra bedrag gegeven voor het UNHCR – Land Life Company project ‘People Meets Planet’.

 

UNHCR wordt sinds 2002 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie voor haar activiteiten meer dan 30 miljoen euro.

De financiële steun wordt gebruikt om wereldwijd de situatie van miljoenen vluchtelingen te verbeteren. In het verleden werd er samengewerkt op het gebied van bescherming, onderdak, milieu en onderwijs. Momenteel loopt er een groot project in 12 landen waarbij meer dan 200.000 gevluchte kinderen naar school kunnen gaan.

Extra bijdrage van 2,3 miljoen euro voor een duurzame aanpak in vluchtelingenkampen

UNHCR heeft naast de 1,35 miljoen ook nog een speciale bijdrage van 2,3 miljoen euro gekregen uit de extra trekking van de loterij. Met dit geld gaan we via ons project ‘People Meets Planet’, ter bevordering van het milieu, inzetten op een groenere aanpak bij het managen van vluchtelingenkampen. Hierbij maken we gebruik van de 2015 Green Challenge winnaars Land Life Company voor hun innovatie ‘Cocoon’ dat herbebossing efficiënter en effectiever maakt.

Het project heeft als doel om een groot vluchtelingenkamp ten noorden van Kameroen te verduurzamen door gebruik te maken van huisvestingsmogelijkheden met duurzame materialen voor 10.000 vluchtelingen. Verder zetten we in op milieuvriendelijke brandstofvoorzieningen voor 25.000 vluchtelingen en planten we maar liefst 40.000 bomen die de natuur ten goede komen.

Samen met de Land Life Company en lokale partners, kan UNHCR dankzij deze bijdrage zich volop inzetten voor deze vluchtelingen en een groenere wereld!

Loterijdeelnemers bedankt!

De miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn alleen mogelijk dankzij de 2,7 miljoen trouwe deelnemers aan de Postcode Loterij. Dankzij een groeiende loterij-opbrengst kan er dit jaar ruim 341 miljoen euro aan 110 goede doelen worden geschonken. Loterijdeelnemers bedankt!

Foto: Roy Beusker