8 aanbevelingen voor structurele oplossingen vluchtelingensituatie Griekenland

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zei op 27 maart dat gezamenlijke inspanningen en een nauwere samenwerking van cruciaal belang zijn om de situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland te verbeteren.

situatie-griekenland

© UNHCR/Achilleas Zavallis

UNHCR heeft acht aanbevelingen gepubliceerd om bij te dragen aan structurele oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk.

“UNHCR wil samen met de verantwoordelijke overheden en de EU structurele oplossingen vinden in Griekenland. Ik hoop dat de volgende maanden het pad effenen naar verdere vooruitgang,” zei Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

“De situatie in Griekenland is te overzien. Maar het vergt een overgang van de huidige crisisaanpak naar een structurele oplossing, waar asielzoekers en vluchtelingen toegang krijgen tot de nodige zorg, ondersteuning en perspectief,” zegt hij. “Om dit te bereiken, is er een stevig engagement nodig op alle vlakken,” voegt hij eraan toe.

Maak een plan voor een duurzaam en adequaat opvangsysteem:

Het verbeteren van de opvang is een prioriteit. Dit zou betekenen dat de Griekse overheid, zoals afgesproken, meer accommodatiemogelijkheden biedt, zoals extra appartementen in stedelijke gebieden; de upgrade van een aantal vluchtelingenkampen beheert; garandeert dat alle ongeschikte kampen zo snel mogelijk sluiten.

De verbetering van de receptiecondities zorgt er ook voor dat seksueel gerelateerd geweld, waar veel kwetsbare asielzoekers aan worden blootgesteld in de kampen, wordt bestreden en voorkomen.

De afgelopen maanden heeft UNHCR de Griekse overheid ondersteund bij het vinden van alternatieven voor een aantal kampen die ongeschikt bleken. UNHCR staat klaar om hun accommodatieregeling uit te breiden, in samenwerking met de Griekse gemeenten. Al meer dan 27.000 asielzoekers hebben gebruik gemaakt van deze regeling, die hen helpt om hun leven weer op te pakken. De regeling bevordert ook de sociale integratie van de vluchtelingen die zich in Griekenland zullen vestigen.

Zorg voor adequate zorg voor kinderen

UNHCR roept ook op tot meer aandacht voor de specifieke hulp die nodig is voor alleenstaande minderjarigen en kinderen die onderweg hun ouders zijn kwijtgeraakt. Extra capaciteit is nodig om te verzekeren dat zij gespecialiseerde ondersteuning en zorg krijgen, die in het belang van het kind handelt. Maar twee derde van de 2.100 alleenstaande minderjarigen en kinderen die onderweg gescheiden raakten van hun ouders en die officieel geregistreerd staan in Griekenland verblijven in opvang aangepast aan hun behoeftes. UNHCR voorziet in meer dan de helft van deze aangepaste plaatsen. UNHCR hoopt dat het wetsvoorstel omtrent voogdijschap zo snel mogelijk wordt aangenomen en geïmplementeerd.

Zorg voor capaciteit om asielaanvragen te registreren en te verwerken

De registratie en verwerking van asielaanvragen verloopt zorgwekkend, zowel op de eilanden als op het Griekse vasteland. UNHCR raadt de Griekse dienst voor asiel aan om, samen met de European Asylum Support Office (EASO), een plan uit te werken om de nodige capaciteit voor de registratie en de verwerking van asielaanvragen te verbeteren.

Meer aandacht is bovendien nodig voor de duur en de kwaliteit van de asielprocedures en opvangomstandigheden op de eilanden, zegt de Hoge Commissaris. “Dit zou zorgen voor meer en snellere transfers naar het vasteland en voorkomt dat de opvangcentra vervallen in slechte condities en overbevolking, zoals de voorbije maanden het geval was,” voegt hij eraan toe. Grandi zegt dat UNHCR de organisatie van 7.000 van de 10.000 transfers sinds juni 2016 heeft ondersteund.

Verbeter de coördinatie en leg duidelijke verantwoordelijkheden vast

“Laten we duidelijk zijn: Griekenland kan de situatie op de eilanden niet alleen oplossen. UNHCR zal blijven assisteren, maar sterke ondersteuning van de EU-lidstaten is noodzakelijk,” zegt Grandi, die zijn oproep aan de Griekse overheid voor duidelijke coördinatiestructuren, met goed omschreven rollen en verantwoordelijkheden voor alle actoren, opnieuw herhaalde.

UNHCR heeft ook aangedrongen op de noodzaak om mensen die geen recht hebben op internationale bescherming, op een waardige manier naar hun land van herkomst terug te sturen. Dit is een cruciaal onderdeel van een effectief asielsysteem en essentieel voor de geloofwaardigheid ervan.

Verhoog het tempo en het aantal mensen dat wordt over geplaatst naar en herenigd met familieleden in andere landen

“Het verhogen van het tempo en het aantal mensen dat verplaatst wordt van Griekenland naar andere Europese landen en het aantal mensen die herenigd worden met hun families, zijn belangrijk om de situatie te verbeteren. Meer gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid tussen Europese staten is nodig,” zegt de Hoge Commissaris. Sinds 20 maart zijn slechts 10.000 asielzoekers Griekenland vertrokken naar andere Europese landen.

Zelfredzaamheid en integratie

UNHCR roept ook op tot meer mogelijkheden om de integratie van vluchtelingen te vergemakkelijken. “Het is tijd om te investeren in het zelfvertrouwen van asielzoekers en de lokale integratie in Griekenland, zodat zij beter kunnen bijdragen aan hun gastgemeenschap,” zegt Grandi.

Cash geldverstrekking is hier een handig middel. Dergelijke ondersteuning bestaat uit het ontvangen van een kredietkaart die elke maand wordt herladen met een vast bedrag voor families die daarvoor in aanmerking komen. Deze kredietkaart kan voorzien in basisbehoeften, zoals het kopen van voedsel en kleding. Meer vluchtelingenkinderen moeten een kans krijgen om naar school te gaan in een reguliere school. Alle vluchtelingen zouden een betere toegang moeten hebben tot overheidsdiensten, talen- en oriëntatiecursussen, beroepstraining en arbeidsbemiddelingprogramma’s.