UNHCR ontvangt 2,25 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers!

Deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij: bedankt! Tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam hebben we een geweldige bijdrage van 2,25 miljoen euro ontvangen voor ons wereldwijde werk. Met deze bijdrage kunnen we het verschil maken in het leven van miljoenen vluchtelingen.

De financiële steun die we dankzij deelnemers van de Nationale Postcode Loterij ontvangen, gebruiken we om mensen op de vlucht op te vangen en te beschermen. We zorgen onder andere voor opvang, sanitaire voorzieningen, medische hulp, voedsel en drinkwater, en ook voor onderwijs en duurzame energieopwekking in vluchtelingenkampen, zoals hier in Jordanië:

In reactie op het Goed Geld Gala, stuurde collega Nida ons een bijzonder bericht uit het Azraq vluchtelingenkamp in Jordanië. 

Nieuwe oplossingen voor vluchtelingenhulp

Ook werken we aan een duurzame toekomst voor mensen op de vlucht. We zoeken continu naar nieuwe oplossingen voor hulp. Zo delen we cash uit aan vluchtelingen in stedelijke gebieden, zodat zij zelf kunnen zorgen voor hun basisbehoeften en daarmee ook de lokale economie een injectie geven.

Bijzondere projecten dankzij extra trekkingen van de Nationale Postcode Loterij

In voorgaande jaren hebben we meerdere keren een extra trekking van de Postcode Loterij mogen ontvangen. Met deze extra bijdrage hebben we  onder andere twee bijzondere projecten kunnen realiseren.

  • Meer dan 225.000 kinderen op de vlucht kunnen weer naar school! Het Educating at Scale-project is in 12 landen actief en zorgt ervoor dat honderdduizenden kinderen hard werken aan hun toekomst. John Luis uit Zuid-Soedan is een van hen.
  • Samen met Green Challenge winnaars Land Life Company werken we in Kameroen aan de verduurzaming van het vluchtelingenkamp Minawao. We planten in total 40.000 bomen, die ervoor moeten zorgen dat de verschraalde grond weer vruchtbaar wordt,  verwoesting wordt terug gedrongen en er meer schaduwrijke plekken ontstaan in het droge kamp. Daarnaast leren we vluchtelingen om milieuvriendelijke bouwmaterialen te gebruiken en hoe zij uit natuurlijk restmateriaal briquetten kunnen maken om mee te koken. Samen zorgen we voor een groener, milieuvriendelijk en duurzaam vluchtelingenkamp, waar zowel de vluchtelingen als de lokale bevolking van profiteren.

Loterijdeelnemers bedankt!

UNHCR wordt sinds 2002 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontvingen we 35,1 miljoen euro van de loterij. De miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn alleen mogelijk dankzij de 2,9 miljoen trouwe deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij. Dankzij een groeiende loterij-opbrengst kan er dit jaar ruim 357 miljoen euro aan 112 goede doelen worden geschonken. Loterijdeelnemers bedankt!