Een miljoen Syrische kinderen geboren als vluchteling

Een miljoen Syrische kinderen hebben nog nooit hun eigen land gezien, omdat ze als vluchteling zijn geboren. “Een angstaanjagend aantal, 1 miljoen kinderen zonder echt thuis”, zegt de 29-jarige Syrische vluchteling Baraa. “Ik heb nog herinneringen aan Syrië, mijn zoon Yousef kent zijn eigen land niet.”

Syrische vluchteling Baraa met zijn vrouw Rania en zoon Yousef in het UNHCR registratiecentrum in Amman, Jordanië.

Op 11 december hebben UNHCR en UNDP samen met 270 NGO’s en humanitaire organisaties een plan gelanceerd om Syrische vluchtelingen en de opvanglanden in de regio te helpen.

Amin Awad, UNHCR director voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en Regionale Vluchtelingencoördinator voor Syrië en Irak: “Het is essentieel dat de internationale gemeenschap zich blijft inzetten voor het lot van Syrische vluchtelingen en verlichting voor de enorm belaste opvanglanden, totdat vluchtelingen vrijwillig, veilig en waardig kunnen terugkeren.”

Het plan, the 2019-2020 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP), wil hulp bieden aan negen miljoen mensen, onder meer Syrische vluchtelingen en 3,9 miljoen kwetsbare mensen in de opvanglanden. Sinds het eerste 3RP plan in 2015, is er 12 miljard US dollar geïnvesteerd om de gevolgen van de crisis in Syrië te adresseren.

Hulp voor 9 miljoen mensen

Voor 2019 – 2020 is een bedrag van 5,5 miljard dollar nodig om zowel de Syrische vluchtelingen te helpen als de opvanglanden Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak.

Deze landen hebben sinds het begin van de crisis miljoenen vluchtelingen opgevangen, ondanks de impact die het heeft gehad op hun eigen land. Ze bieden asiel en bescherming, stellen hun nationale zorgstelsels open voor vluchtelingen, en zorgen ervoor dat steeds meer vluchtelingen kunnen meedraaien in de lokale economie.

De hulp in 2019 richt zich op negen miljoen mensen in vijf landen. De 3RP partners richten zich op uitdagingen rond de bescherming van vluchtelingen, onderwijs voor kinderen, en het verbeteren van basisvoorzieningen en het bieden van werkgelegenheid, in het bijzonder voor vrouwen.

Meer informatie staat op www.3rpsyriacrisis.org