Geweld in Nigeria drijft duizenden vluchtelingen naar Niger

Een recente piek in geweld in Noordwest-Nigeria heeft naar schatting al 20.000 mensen gedwongen veiligheid te zoeken in Niger sinds april.

Nigeriaanse vluchtelingen zoeken onderdak in Diffa, Niger, in juni 2016. © UNHCR/Ibrahim Abdou

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, maakt zich zorgen over de verslechterende veiligheid in Nigeria en werkt nauw samen met de autoriteiten in Niger om basishulp te bieden en de nieuwkomers te registreren. Meer dan 18.000 mensen hebben tot nu toe al het eerste registratieproces doorlopen.

De nieuwste toename van geweld is niet gekoppeld aan Boko Haram. Naar verluidt zijn mensen om meerdere redenen gevlucht, waaronder conflicten tussen boeren en herders van verschillende etnische groepen, en ontvoeringen voor losgeld in de Sokoto en Zamfara staten in Nigeria.

Mensen die Nigeria verlaten en arriveren in de Maradi regio in Niger, melden extreem geweld tegen burgers, inclusief machete-aanvallen, ontvoeringen en seksueel geweld. De meerderheid van de nieuwkomers zijn vrouwen en kinderen.

De voortdurende Boko Haram-opstand is overgewaaid naar Niger, waar het de Diffa-regio sinds 2015 beïnvloedt. De regio herbergt momenteel bijna 250.000 ontheemden – inclusief vluchtelingen uit Nigeria en ontheemden in eigen land.

UNHCR’s hulp

Veel van de nieuw aangekomen mensen bevinden zich zeer dicht bij de Nigeriaanse grens, waar nog steeds een hoog risico op gewapende invallen is. UNHCR en partners bespreken met de regering de mogelijkheid om ze naar andere, verder landinwaarts gelegen steden en dorpen te verplaatsen.

Naast het bieden van hulp aan Nigeriaanse nieuwkomers, is UNHCR ook van plan om gastgezinnen te ondersteunen. Gastgezinnen hebben ondanks het gebrek aan adequate middelen en toegang tot basisvoorzieningen altijd solidariteit getoond met mensen op de vlucht, en verwelkomenden hen bij hen thuis.

Sinds het begin van 2018 is het geweld binnen de Diffa-regio geëscaleerd met een recordaantal burgerslachtoffers en onbekende andere gewelddadige bewegingen in de regio.

Voorbeeld

Niger blijft regionaal een voorbeeld van een land dat veiligheid biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging. Het heeft de grenzen opengehouden voor vluchtelingen, ondanks het aanhoudende geweld in verschillende regio’s grenzend aan Nigeria, Mali en onlangs Burkina Faso.

Niger biedt momenteel onderdak aan meer dan 380.000 vluchtelingen en asielzoekers uit Mali en Nigeria, evenals aan haar eigen intern ontheemden. Het land heeft ook onderdak geboden aan zo’n 2.782 asielzoekers die uit Libië zijn ingevlogen, in afwachting van duurzame oplossingen.