UNHCR roept Europa op om SeaWatch-passagiers aan wal te laten

Acht dagen nadat ze werden gered door het NGO-schip Sea Watch 3, zit een groep van ongeveer 43 mensen, waaronder drie kinderen zonder ouders of familie, nog steeds vast op zee. Ze hebben ze dringend een veilige haven nodig.

Medewerkers van UNHCR bereiden zich voor op het ontvangen van passagiers die op 31 januari 2019 het schip Sea Watch 3 verlaten in de Siciliaanse haven van Catania. © UNHCR/Alessio Mamo

Medewerkers van UNHCR bereiden zich voor op het ontvangen van passagiers die op 31 januari 2019 het schip Sea Watch 3 verlaten in de Siciliaanse haven van Catania. © UNHCR/Alessio Mamo

 

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, roept Europese staten op om hun principes van menselijkheid en mededogen te tonen en de mensen aan wal te laten gaan. Tien vluchtelingen en migranten zijn afgelopen weekend op medische gronden geëvacueerd naar Lampedusa.

“Europa speelde een belangrijke rol bij het creëren van de juridische architectuur die ten grondslag ligt aan de moderne internationale vluchtelingenwetgeving,” zei Vincent Cochetel, UNHCR’s speciale gezant van de centrale Middellandse Zee. “Het is tijd om een ​​beroep te doen op die trotse geschiedenis van het helpen van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging, en om de geredde passagiers ​​veilig aan land te laten.”

Redding op zee is een eeuwenoude traditie en verplichting die niet ophoudt bij mensen uit het water te trekken. Een redding kan pas als voltooid worden beschouwd als de passagiers een veilige haven hebben bereikt. Bredere discussies over welke staten de groep zullen opvangen, moeten pas worden gehouden nadat hun veiligheid is verzekerd.

UNHCR herhaalt dat geen enkele haven in Libië op dit moment als veilig kan worden beschouwd en dat niemand die op de Middellandse Zee is gered, daarheen moet worden teruggebracht.

Hernieuwde inspanningen zijn nodig om een ​​regionale aanpak te ontwikkelen voor redding en ontscheping op de Middellandse Zee. UNHCR heeft samen met IOM concrete voorstellen gedaan voor een weg vooruit, die de schippers die geredde passagiers vervoeren, duidelijkheid en voorspelbaarheid kan geven.