Colombia zorgt ervoor dat kinderen van Venezolaanse ouders niet staatloos worden

De Colombiaanse regering heeft een belangrijke stap gezet in de bestrijding van staatloosheid: kinderen met Venezolaanse ouders die in Colombia zijn geboren kunnen de Colombiaanse nationaliteit krijgen.

Een vrouw en haar baby uit Venezuela komen eten in de gemeenschappelijke keuken "La Divina Providencia", beheerd door de plaatselijke katholieke kerk in Cucuta, Colombia. © UNHCR/Vincent Tremeau

Een vrouw en haar baby uit Venezuela komen eten in de gemeenschappelijke keuken “La Divina Providencia”, beheerd door de plaatselijke katholieke kerk in Cucuta, Colombia. © UNHCR/Vincent Tremeau

 

De maatregel zal naar verwachting de 24.000 kinderen met Venezolaanse ouders helpen die sinds augustus 2015 in Colombia zijn geboren. Velen van hen lopen het risico op staatloosheid of zijn staatloos. De maatregel voorkomt ook dat kinderen in de toekomst staatloos worden.

Tot nu toe kreeg een in Colombia geboren kind alleen de Colombiaanse nationaliteit als ten minste één ouder Colombiaans was, of in het geval van buitenlandse ouders, als zij legaal in het land woonden op het moment van de geboorte van het kind. Veel van de naar schatting 1,4 miljoen Venezolanen die naar Colombia zijn gevlucht, voldoen niet aan deze eisen.

De mogelijkheden voor kinderen van Venezolaanse ouders in Colombia om de Venezolaanse nationaliteit te verkrijgen, zijn ook zeer beperkt. Veel Venezolaanse gezinnen hebben moeite om de nodige documentatie te verkrijgen of om het kind te registreren bij een Venezolaans consulaat in Colombia, omdat deze diensten momenteel niet beschikbaar zijn.

Met deze uitzonderlijke maatregel die 2 jaar geldig is, wijzigen de Colombiaanse autoriteiten het huidige geboorteregistratiesysteem, door een documentair bewijs van de Colombiaanse nationaliteit van kinderen van Venezolaanse ouders op te nemen.

UNHCR steunt Colombiaanse overheid

UNHCR zal samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en UNICEF de Colombiaanse regering financieel ondersteunen bij de uitvoering van deze maatregel om deze kinderen documenten te bezorgen om hun nationaliteit te bewijzen.

Staatloosheid

Staatlozen kunnen hun leven lang worden buitengesloten en gediscrimineerd. Zij hebben vaak geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. De beslissing van Colombia is een enorm positieve zet voor deze kinderen en hun families.

Wereldwijd treft staatloosheid miljoenen mensen, waardoor ze geen toegang hebben tot basisrechten en officiële erkenning, die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen. Er worden zo’n 3,9 miljoen staatlozen geteld in 78 landen, maar UNHCR gelooft dat het werkelijke totaal aanzienlijk hoger is.

UNHCR is halverwege een 10-jarige wereldwijde campagne om staatloosheid te beëindigen. In oktober organiseert UNHCR een meeting om de tot nu toe behaalde resultaten te evalueren en concrete toezeggingen over deze kwestie aan te moedigen.