Terugkeer Rohingya naar Myanmar enkel op vrijwillige basis

De regering van Myanmar heeft aan de regering van Bangladesh de namen van 3.450 Rohingya-vluchtelingen doorgegeven die terug zouden kunnen keren naar de staat Rakhine in Myanmar. UNHCR ziet de betrokkenheid van Myanmar bij dit proces als een positieve stap in de bevestiging van het recht op terugkeer van Rohingya-vluchtelingen.

OO zone in Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. OO Zone is een van de 22 nieuw gebouwde kampgebieden, opgericht sinds de toestroom van 25 augustus. © UNHCR/Jordi Matas

OO zone in Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. OO Zone is een van de 22 nieuw gebouwde kampgebieden, opgericht sinds de toestroom van 25 augustus 2017. © UNHCR/Jordi Matas

 

UNHCR staat de regering van Bangladesh bij ​​in het onderzoeken of deze vluchtelingen naar Myanmar willen terugkeren en of hun besluit vrijwillig wordt genomen.

De afgelopen dagen heeft UNHCR samen met Bengaalse functionarissen vluchtelingenfamilies bezocht om vast te stellen of zij naar Myanmar willen terugkeren. Tot nu toe heeft geen van de geïnterviewden aangegeven op dit moment bereid te zijn om terug te keren.

UNHCR zal de regering van Bangladesh blijven bijstaan ​​in dit proces om ervoor te zorgen dat iedereen die voor terugkeer is vrijgesproken, wordt geïnterviewd. UNHCR waardeert de consequente inzet van de regering van Bangladesh om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de vluchtelingen worden gerespecteerd.

UNHCR heeft met de regeringen van Bangladesh en Myanmar afgesproken dat elke repatriëring van vluchtelingen vrijwillig, veilig en waardig moet zijn. Respect voor deze principes draagt ook bij ​​aan duurzame terugkeer. Vele Rohingya-vluchtelingen verklaarden dat ze hopen naar huis te gaan naar Myanmar zodra de omstandigheden het toelaten en er garanties kunnen worden geboden omtrent hun staatsburgerschap, bewegingsvrijheid en veiligheid in Myanmar.

Het opbouwen van vertrouwen is essentieel. Eind juli ontmoetten hoge ambtenaren uit Myanmar Rohingya-vluchtelingen in de kampen in Bangladesh. Een belangrijke eerste stap en de dialoog moet worden voortgezet. Samen met UNDP ondersteunt UNHCR de regering van Myanmar bij het verbeteren van de omstandigheden en sociale cohesie voor alle gemeenschappen in de staat Rakhine, zodat vrijwillige terugkeer en reintegratie van vluchtelingen mogelijk is. Het is echter van essentieel belang dat UNHCR en UNDP betere toegang verkrijgen tot de plaatsen van herkomst van vluchtelingen en potentiële terugkeergebieden in de staat Rakhine.

De vrijwillige terugkeer van vluchtelingen vereist voortdurende betrokkenheid van alle betrokkenen om het vertrouwen van vluchtelingen op te bouwen, en is een proces, geen eenmalige gebeurtenis. UNHCR blijft zich inzetten bij het ondersteunen van beide regeringen in dit proces.