“De Venezolaanse situatie vraagt om meer wereldwijde aandacht”

Speciale VN-vertegenwoordiger Eduardo Stein roept de wereld op om meer aandacht te hebben voor de nog steeds verder ontwikkelende situatie in en rondom Venezuela. Het aantal mensen dat Venezuela heeft verlaten heeft de 4,3 miljoen gepasseerd en groeit nog iedere dag. “Het aantal vluchtelingen en migranten zal de aanwezige opvangcapaciteit in de omringende landen en regio overstijgen.”

Nog elke dag vluchten honderden tot duizenden vluchtelingen en migranten de grens van hun land Venezuela over op zoek naar veiligheid, medische zorg en voedsel. “Het einde van de crisis lijkt nog niet in zicht,” zegt de VN vertegenwoordiger die namens zowel UNHCR als het IOM (International Organisation for Migration) het woord voert.

Bescherming

Zijn zorgen gaan uit naar de steeds meer kwetsbare groepen die nu ook de grens passeren. “Zij hebben internationaal bescherming nodig.” Door de grote aantallen asielaanvragen in de Cariben en landen in Zuid-Amerika vraagt Stein zich af hoe lang de opvanglanden dit nog kunnen volhouden.

“Ik ben bang dat als er steeds meer landen de opvang niet meer aan kunnen en minder mensen binnen kunnen laten,  vluchtelingen en migranten gaan kiezen voor gevaarlijke routes. Daardoor zien mensenhandelaren en -smokkelaars hun kans om kwetsbare mensen uit te buiten.”

Steun

De speciale VN-vertegenwoordiger roept daarom de landen in de regio op om hun asielbeleid simpel en flexibel te houden. “Daarmee kunnen we in ieder geval zorgen dat de Venezolanen veilig zijn.” Verder stimuleert hij de landen in Zuid-Amerika om ervaringen met elkaar te delen en te blijven leren.

“Ik verzoek de internationale gemeenschap opnieuw hun steun te verlenen, steun aan de Venezolanen zelf maar ook aan de landen die deze mensen opvangen.”