Mounir (27) probeert al 7 jaar te bewijzen dat hij bestaat

Mounir* (27) is geboren in Myanmar. Hij behoort tot de Rohingya, een groep die al decennia lang te maken heeft met discriminatie en geweld. Al 7 jaar probeert hij te bewijzen dat hij bestaat.

Het verhaal van Mounir

Mounir* is 27 jaar en is geboren in Myanmar. Mounir behoort tot de Rohingya, een minderheidsgroep die afgelopen decennia te maken heeft gehad met discriminatie en geweld. Hij is op 1-jarige leeftijd met zijn moeder naar Bangladesh gevlucht. Na 19 jaar in sloppenwijken te hebben gewoond in Dhaka, de hoofdstad van het land, waar hij werd vervolgd en gediscrimineerd, vluchtte hij naar Nederland.

Al zeven jaar probeert hij te bewijzen dat hij bestaat. Alleen heeft Mounir bij zijn geboorte geen papieren gekregen. In Bangladesh heeft zijn moeder hen niet geregistreerd en daardoor geen documenten ontvangen.

Het hebben van een nationaliteit wordt door veel mensen als vanzelfsprekend gezien. Maar dit geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die leven zonder nationaliteit: zij zijn staatloos. Ook in Nederland zijn er mensen die staatloos zijn, waaronder zelfs in Nederland geboren. Als je staatloos bent, heb je geen paspoort en loop je tegen veel problemen aan.

UNHCR, ASKV Steunpunt Vluchtelingen en Institute on Statelessness and Inclusion vinden daarom dat als er een procedure komt in Nederland voor staatlozen, dat deze status staatlozen dan ook recht geeft op verblijf in Nederland. Ook roepen wij andere bevoegde instanties (zoals gemeenten en rechtbanken) op om meer te doen om staatloosheid te erkennen en mee te werken aan een oplossing. Als je erkend bent als staatloos, én je krijgt een verblijfsvergunning, dan kun je na drie jaar Nederlander worden.

Help mee om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Teken de petitie.

* Om veiligheidsredenen wordt gebruik gemaakt van een andere naam.

Wat betekent het om staatloos te zijn?