Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen roept op tot veiligheid voor burgers die vastzitten in Idlib

Met de dramatisch verslechterende situatie in de provincie Idlib, waar bijna een miljoen mensen in groot gevaar verkeren, roept de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN Filippo Grandi op tot beëindiging van vijandelijkheden en tot dringende actie om mensen die vastzitten in het conflict de kans te geven zich te verplaatsen naar veilige locaties.

Meer dan 80 procent van de onlangs ontheemde 900.000 Syriërs in Idlib zijn vrouwen en kinderen. De behoeften zijn hoog en velen worden blootgesteld aan ruw winterweer. © Ritzau Scanpix

Meer dan 80 procent van de onlangs ontheemde 900.000 Syriërs in Idlib zijn vrouwen en kinderen. De behoeften zijn hoog en velen worden blootgesteld aan ruw winterweer. © Ritzau Scanpix

 

Naar schatting zijn meer dan 900.000 mensen hun huizen of schuilplaatsen in Idlib de afgelopen maanden ontvlucht. De meesten bevinden zich nu in de noordelijke provincies Idlib en Aleppo, in de al rampzalige humanitaire situatie daar, te midden van ijskoude weersomstandigheden.

“We moeten een einde maken aan de gevechten en zorgen voor toegang tot veiligheid om levens te redden,” aldus de Hoge Commissaris. “De Secretaris-Generaal van de VN heeft partijen in het conflict opgeroepen de oorlogsregels te respecteren. Elke dag die voorbijgaat, wordt deze oproep urgenter. Duizenden onschuldige mensen mogen niet de prijs betalen van een verdeelde internationale gemeenschap, wiens onvermogen om een ​​oplossing voor deze crisis te vinden een ernstige smet op ons collectieve internationale geweten zal zijn.”

“Zoals in het verleden, op momenten van crisis, roep ik ook de buurlanden, waaronder Turkije, op om degenen die het meest in gevaar zijn toegang te bieden tot veiligheid – ook al staan de capaciteiten en publieke steun al onder hoge spanning,” zegt Grandi. “Voor deze landen, die nu al 5,6 miljoen vluchtelingen opvangen, waarvan 3,6 miljoen in Turkije, moet meer internationale steun worden blijven geboden.”

Naar schatting zijn er momenteel meer dan vier miljoen burgers in het noordwesten van Syrië. Meer dan de helft is intern ontheemd. Velen zijn al jaren ontheemd en verschillende keren gedwongen te vluchten. Ongeveer 80 procent van de nieuw ontheemden zijn vrouwen en kinderen. Veel ouderen lopen ook risico.

De VN en andere partners in Syrië en elders werken al weken om steun te bieden aan ontheemden in het Idlib-gebied. Gezien de intensiteit en omvang van de ontheemding zijn onderdakbehoeften van cruciaal belang. Het barre winterweer – inclusief sneeuw, overstromingen, temperaturen onder nul en stijgende brandstofprijzen – dragen bij aan de moeilijkheden en vergroten het lijden.

Humanitaire organisaties proberen mensen met alle mogelijke middelen te bereiken, inclusief opvang- en noodhulpkits vanuit Turkije. Lokale partners ter plaatse streven ernaar psychosociale ondersteuning, juridisch advies en bijstand te blijven bieden en kwetsbare mensen te helpen toegang te krijgen tot basisvoorzieningen – maar velen van hen zitten zelf vast in de chaos.

Veilige humanitaire toegang en de veiligheid van humanitaire hulpverleners moeten worden gewaarborgd. UNHCR poogt tot 275.000 mensen (55.000 gezinnen) te helpen met essentiële hulpgoederen en nog eens 84.000 mensen in Idlib met onderdak (14.000 gezinnen). We hebben heeft ook voorraden in de regio geplaatst om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften van maximaal 2,1 miljoen mensen, waaronder tenten voor 400.000 mensen.

“Laat me duidelijk zijn,” zegt Grandi. “Als humanitaire organisaties streven we ernaar levens te redden, maar de ruimte om dit te doen krimpt. In tijden van zulk lijden, kan humanitaire hulp alleen niet het antwoord zijn.”