Beeldrapportage: Vluchtelingen brengen woestijn tot bloei

Nog geen vier jaar geleden was het een droge, dorre zandvlakte, bezaaid met witte tenten. In vluchtelingenkamp Minawao in Kameroen was geen takje groen te bekennen. In 2017 is UNHCR, met de hulp van de Nationale Postcode Loterij, gestart met het vergroenen van het vluchtelingenkamp. Bekijk het spectaculaire resultaat in deze fotoreportage.

Dit verhaal komt uit het UNHCR Magazine 2020 – Voorjaar

Minawao

Vluchtelingenkamp Minawao ligt in het hoge noorden van Kameroen en biedt onderdak aan zo’n 64.000 vluchtelingen. De meerderheid van deze vluchtelingen komt uit Nigeria en vluchtte voor het geweld van Boko Haram.

Bodem uitgeput door toename vluchtelingen

De grote en plotse toename van vluchtelingen in Minawao heeft de natuur in korte tijd erg onder druk gezet. In het gebied, dat al bekend stond als uitermate droog, werden bomen gekapt om te gebruiken al brandhout. Er verdwenen steeds meer bomen en planten en de bodem raakte uitgeput. Om verdere uitputting en droogte te voorkomen, zet UNHCR zich samen met de Land Life Company in voor vergroening van het vluchtelingenkamp.

 

Vluchtelingenkamp Minawao in 2016. De regio wordt geconfronteerd met een hoge bevolkingsgroei door vluchtelingen uit Nigeria. De regio kent zeer warme temperaturen en heeft te maken met verwoestijning. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Januari 2019, een groep Nigeriaanse vrouwen plant kleine bomen rondom het vluchtelingenkamp. De omgeving is steeds groener geworden sinds de start van het project. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Jonge bomen worden opgekweekt in een ronde bak met ene gat in het midden. De bak wordt gevuld met water en voorzien van rietjes, een deksel en aarde. Deze duurzame ‘cocoon technologie’ bespaart veel water. Na 1,5 jaar is de boom groot en sterk genoeg om in de volle grond te worden geplant. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Een Nigeriaanse vrouw draagt haar kind op haar rug terwijl ze nieuwe bomen plant. Deze foto is twee jaar na de start van het project gemaakt in januari 2019. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Een Nigeriaanse vluchteling aan hetwerk in het veld. De werkgelegenheid in het gebied is sinds de start van het project toegenomen. Er was hier weinig te doen. maar nu zijn 175 vluchtelingen dagelijks bezig met het verbouwen van gewassen en heemaken van briketten. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Neembomen worden vaan ‘wonderbomen’ genoemd omdat je alle delen kunt gebruiken en omdat de olie uit de vruchten veel vitamines en antioxidanten bevat. De jonge boompjes worden gekweekt in ene kwekerij in het kamp. Foto: © UNHCR/Xavier Bourgois

Levenskwaliteit vluchtelingen verbeterd

In en rondom het kamp zijn er al meer dan 40.000 bomen geplant. Dit unieke project zorgt voor werkgelegenheid, schaduw, een groenere leefomgeving en voedsel voor deze vluchtelingen én de duizenden lokale bewoners in dit gebied. Daarnaast zijn er duurzame huizen gebouwd en worden er nu energiezuinige briketten gebruik in plaats van brandhout om mee te koken.