De Raad van Europa en UNHCR ondersteunen lidstaten in het betrekken van vluchtelingen met een medische achtergrond in de COVID-19-respons

De Raad van Europa en UNHCR moedigen Europese landen aan gebruik te maken van de ondersteuning die vluchtelingen kunnen bieden aan de nationale gezondheidszorg in deze ongekende corona-crisis.

Vluchtelingen met een Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen. © Gloria Mannazzu/Council of Europe

Vluchtelingen met een Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen. © Gloria Mannazzu/Council of Europe

“In de afgelopen weken hebben verschillende Europese landen een beroep gedaan op vluchtelingen met een medische achtergrond om mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. We staan ​​volledig achter dergelijke initiatieven en hopen dat ze verder kunnen worden uitgebreid, zowel binnen Europa als daarbuiten,” zegt Filippo Grandi, de Hoge Commissaris van de VN-Vluchtelingenorganisatie.

“Medische professionals en gezondheidswerkers in Europa hebben vastberaden gereageerd, en alle beschikbare hulp is in deze tijd van crisis nodig. Vluchtelingen met bewezen vakbekwaamheid staan ​​klaar om bij te dragen, indien toegestaan en ​onder begeleiding. Op deze manier kunnen ze hun solidariteit tonen en iets teruggeven aan de gemeenschappen die hen opvangen.”

Er zijn vluchtelingen en asielzoekers in Europa met de juiste competenties en relevante ervaring die bereid zijn om mee te helpen. Maar de meeste gezondheidsgerelateerde beroepen zijn streng gereguleerd en de bevoegde nationale autoriteiten moeten goedkeuring geven.

“Vluchtelingen, hun gastgemeenschappen en hun gastlanden profiteren allemaal van het Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen (EQPR). De kwalificaties die vluchtelingen al hebben, maar niet volledig kunnen documenteren, kunnen worden gebruikt en er kan op worden voortgebouwd,” aldus Marija Pejčinović Burić, Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

“Dit kwalificatiepaspoort is geen vervanging van de benodigde professionele certificaten, maar het helpt autoriteiten zaken te versnellen door een deel van de benodigde achtergrond te verschaffen.”

Het Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen kan helpen bij het opzetten van een gekwalificeerde pool van vooraf geselecteerde vluchtelingen met medische opleidingen en ervaring. Landen kunnen hierdoor bepalen of- en hoe vluchtelingen het beste kunnen worden ingezet als dat nodig is.

UNHCR zoekt samen met partners naar innovatieve manieren om vluchtelingen te bereiken, bereidwillige zorgmedewerkers te identificeren en de toegang tot online tests te vergemakkelijken. Zowel de Raad van Europa als UNHCR werken al samen met partners om vluchtelingen met een medische achtergrond te identificeren en hun vaardigheden en kwalificaties te helpen beoordelen via dit programma.