De rechten en gezondheid van vluchtelingen, migranten en staatlozen moeten worden beschermd in de COVID-19-respons

Iedereen is vaatbaar voor het COVID-19 virus. Het virus discrimineert niet – maar veel vluchtelingen, ontheemden, staatlozen en migranten lopen een verhoogd risico.

Een jonge inheemse Warao vluchteling uit Venezuela wast haar handen na een educatieve sessie over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, gegeven door UNHCR en een partner-NGO, Fraternidade, in een opvanghuis in Boa Vista, in het noorden van Brazilië. © UNHCR/Allana Ferreira

Een jonge inheemse Warao vluchteling uit Venezuela wast haar handen na een educatieve sessie over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus, gegeven door UNHCR en een partner-NGO, Fraternidade, in een opvanghuis in Boa Vista, in het noorden van Brazilië. © UNHCR/Allana Ferreira

Driekwart van de vluchtelingen wereldwijd en veel migranten worden opgevangen in ontwikkelingsregio’s waar de gezondheidsstelsels al overweldigd en onderbezet zijn. Velen wonen in overvolle kampen, nederzettingen, geïmproviseerde schuilplaatsen of opvangcentra, waar ze onvoldoende toegang hebben tot gezondheidsdiensten, schoon water en sanitaire voorzieningen.

De situatie voor veel vluchtelingen en migranten in officiële en informele detentiecentra, vaak in krappe en onhygiënische omstandigheden, is bijzonder zorgwekkend. Gezien de dodelijke gevolgen van een COVID-19-uitbraak, moeten ze onmiddellijk worden vrijgelaten. Dit geldt in het bijzonder voor migranten en vluchtelingengezinnen met kinderen.

COVID-19 kan alleen worden bestreden als er een inclusieve aanpak is die ieders recht op leven en gezondheid beschermt. Migranten, asielzoekers en vluchtelingen zijn kwetsbaar voor uitsluiting, stigma en discriminatie, vooral wanneer ze geen papieren hebben. Om een ​​ramp te voorkomen, moeten regeringen al het mogelijke doen om de rechten en gezondheid van iedereen te beschermen. Dit zal helpen om de wereldwijde verspreiding van het virus te beperken.

Het is van cruciaal belang dat iedereen, inclusief alle migranten en vluchtelingen, gelijke toegang krijgt tot krijgt tot medische zorg, en wordt opgenomen in de nationale respons op COVID-19, inclusief preventie, testen en behandeling. Niet alleen om de rechten van vluchtelingen en migranten te beschermen, maar ook om de volksgezondheid te beschermen en de wereldwijde verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Hoewel veel landen vluchtelingen- en migrantenpopulaties beschermen en opvangen, zijn ze vaak niet uitgerust om te reageren op crises zoals COVID-19. Om ervoor te zorgen dat vluchtelingen en migranten voldoende toegang hebben tot nationale gezondheidsdiensten, hebben staten mogelijk aanvullende financiële steun nodig. Onze wereldwijde financiële instellingen kunnen een leidende rol spelen bij het beschikbaar stellen van fondsen.

Veel landen sluiten hun grenzen sluiten, maar  er zijn manieren om grenzen te beheren op een manier die in overeenstemming is met internationale mensenrechten- en vluchtelingenbescherming, waaronder het beginsel van non-refoulement, bijvoorbeeld door quarantaine maat regelen en gezondheidscontroles.

Meer dan ooit moet onze focus liggen op behoud van levens, ongeacht iemands status. Deze crisis vraagt ​​om een ​​gezamenlijke, effectieve internationale aanpak, die niemand uitsluit. Op dit cruciale moment moeten we ons allemaal scharen rond een gemeenschappelijk doel, namelijk het bestrijden van dit dodelijke virus. Veel vluchtelingen, ontheemden, staatlozen en migranten beschikken over vaardigheden en middelen die ook een deel van de oplossing kunnen zijn.

We kunnen niet toestaan ​​dat angst of intolerantie rechten ondermijnen of onze respons op deze wereldwijde pandemie in gevaar brengen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We kunnen dit virus alleen verslaan als iedereen wordt beschermd.

Doneer nu