UNHCR steunt ontheemde gezinnen die zijn getroffen door overstromingen in de Sahel

UNHCR schaalt haar hulp op om ontheemde gezinnen in de Afrikaanse Sahel te helpen. Meer dan 700.000 mensen zijn getroffen door verwoestende overstromingen in de regio.

Mensen dragen hun bezittingen in een straat die wordt overspoeld door de rivier de Niger in de wijk Kirkissoye in Niamey, Niger, 27 augustus 2020. © AFP/Boureima Hama

Mensen dragen hun bezittingen in een straat die wordt overspoeld door de rivier de Niger in Niamey, Niger. © AFP/Boureima Hama

Tientallen mensen zijn omgekomen, waaronder een ontheemde zwangere moeder en haar tienerdochter. Duizenden mensen hebben onmiddellijk onderdak, schoon water en gezondheidsdiensten nodig in grote delen van Burkina Faso, Tsjaad, Mali en Niger.

De zware regens die in augustus begonnen, zijn de hevigste in meer dan tien jaar. Huizen zijn verwoest, gezondheidscentra zijn beschadigd en landbouwgrond staat onderwater. Door intens geweld zijn al meer dan 3,5 miljoen mensen in de Sahel gedwongen op de vlucht.

“Vluchtelingen, binnenlands ontheemden en hun gastgemeenschappen hebben dringend onze hulp nodig,” zegt Millicent Mutuli, Directeur van UNHCR’s regionale bureau voor West- en Centraal-Afrika. “De overstromingen brengen een extra, nieuwe dreiging van ontberingen met zich mee. Tegelijkertijd belemmeren de overstromingen onze inspanningen om te reageren op een van de ergste en snelst groeiende humanitaire crises ter wereld.”

Gevolgen

In de hele regio is de infrastructuur, inclusief medische voorzieningen, zwaar beschadigd. Dit heeft gevolgen heeft voor preventiemaatregelen voor COVID-19 en andere ziekten zoals malaria en mazelen. Waterbronnen zijn vervuild en latrines staan onder water. De vrees neemt toe dat cholera zich kan verspreiden.

Gewassen zijn vernietigd door de overstromingen. Boeren en hun gezinnen, die afhankelijk zijn van de oogst, hebben een tekort aan voedsel.

“Vluchtelingen, binnenlands ontheemden en hun gastgemeenschappen hebben dringend onze hulp nodig”

Niger

In de regio is Niger het hardst getroffen. 71 mensen zijn omgekomen, 90 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 350.000 mensen die zijn getroffen door de overstromingen in het hele land, met name in de Maradi-regio. UNHCR biedt hulp aan binnenlands ontheemden. Mensen moeten door het water waden, dat tot hun middel komt, of peddelen in kano’s.

Zes locaties waar mensen op de vlucht werden opgevangen zijn getroffen door de overstromingen. Meer dan 9.000 vluchtelingen en binnenlands ontheemden hebben dringend onderdak nodig. UNHCR heeft al 1.900 onderdakpakketten uitgedeeld, evenals hulpgoederen, zoals kleding, dekens en hygiënekits. Hierdoor zijn onze noodvoorraden uitgeput.

Burkina Faso

In Burkina Faso troffen de overstromingen alle 13 regio’s. 41 mensen kwamen om het leven, 112 mensen raakten gewond en 12.378 huishoudens hebben geen onderdak meer. In Kaya stierven een zwangere moeder en haar tienerdochter, die het geweld waren ontvlucht, toen het huis van hun buren instortte op hun tent. De stortregens hebben grote schade aangericht in een Burkina Faso, waar al een op de vijf inwoners door geweld op de vlucht was. De helft van alle mensen die op de vlucht zijn in de Sahel bevindt zich in Burkina Faso.

Onze teams racen om bestaande onderkomens te versterken, nieuw onderdak te bouwen in veiligere gebieden en om getroffen ontheemde gezinnen te verplaatsen. UNHCR dringt er al lang bij de autoriteiten in Burkina Faso op aan om ontheemden uit gebieden te verplaatsen die risico lopen op overstromingen.

Tsjaad

In Tsjaad zijn meer dan 236.000 mensen getroffen door de overstromingen. UNHCR en partners bieden onderdak, voedsel, noodhulpitems en gezondheidszorg. In de zuidelijke provincie Gore werden 1.735 vluchtelingen getroffen. Minstens 283 locaties met landbouwgrond overstroomden en gewassen werden vernietigd. Stortregens hebben wegen onbegaanbaar gemaakt. Hierdoor is het extra moeilijk om getroffen vluchtelingen te bereiken met hulp. Onze teams worden afgesneden van kantoren in Haraze en Shari.

In het oosten van Tsjaad werden zes kampen die duizenden vluchtelingen in de buurt van Iriba opvangen, verwoest of ernstig beschadigd. Vluchtelingen moeten op scholen en in de open lucht slapen. UNHCR heeft hulpgoederen uitgedeeld om de getroffenen te helpen om in hun onmiddellijke behoeften te voorzien.

Mali

In Mali zijn duizenden ontheemden en lokale gemeenschappen getroffen door overstromingen. In de zwaarst getroffen regio’s Gao, Mopti, Ségou en Sikasso zijn honderden huizen verwoest.

help mensen in de Sahel

COVID-19

Vanwege de economische gevolgen van COVID-19 hadden veel mensen in de hele regio het al moeilijk. De sociaaleconomische gevolgen op langere termijn worden verergerd door de overstromingen. Zij zullen extra grote gevolgen hebben voor ontheemde bevolkingsgroepen en de gemeenschappen die hen opvangen.

UNHCR dringt er bij de regeringen in de regio op aan om vluchtelingen, ontheemden en hun gastgemeenschappen op te nemen in hun respons op de overstromingen en de nasleep ervan.

Klimaatverandering

Door de stijgende temperatuur op aarde veranderen de regenpatronen in de Sahel. Het aantal en de intensiteit van overstromingen, droogtes en zandstormen nemen hierdoor toe.

De gebeurtenissen vergroten de risico’s voor gastgemeenschappen en ontheemde gemeenschappen. Zij kampen al met extreme armoede, voedselonzekerheid, gewapende conflicten en klimaatrisico’s, die dit jaar zijn verergerd door de COVID-19-pandemie.

doneer nu