UNHCR waarschuwt voor laagste hervestigingsaantallen in recente geschiedenis

2020 is een dieptepunt voor de hervestiging van vluchtelingen, waarschuwt UNHCR. Volgens de laatste gegevens van de UNHCR werden van januari tot eind september van dit jaar slechts 15.425 vluchtelingen hervestigd, vergeleken met 50.086 in dezelfde periode in 2019.

De dertienjarige Syrische vluchteling Bakr werkt in een supermarkt en bezorgt voedsel om zijn gezin te onderhouden in Barja, Libanon. Het gezin wacht op hervestiging naar Noorwegen. © UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

“We hebben ten eerste te maken met een teleurstellend laag hervestigingsplafond: een quotum van minder dan 50.000 voor het hele jaar. Dit werd verder beïnvloed door COVID-19. Hierdoor ontstond een vertraging op vertrekken en het heeft hervestigingsprogramma’s van sommige staten lam gelegd,” aldus Gillian Triggs, UNHCR’s Assistent Hoge Commissaris voor Bescherming.

“De huidige cijfers wijzen op een van de laagste niveaus van hervestiging sinds bijna twee decennia. Dit is een klap voor de bescherming van vluchtelingen en voor het vermogen om levens te redden en degenen die het meeste risico lopen te beschermen,” aldus Triggs.

UNHCR dringt er bij staten op aan om zoveel mogelijk vluchtelingen te hervestigen in 2020. Dit om de hervestigingsmogelijkheden voor vluchtelingen niet te verliezen, en om hervestigingsquota voor 2021 te handhaven.

Sommige landen hebben hun capaciteit ontwikkeld of uitgebreid om flexibeler om te gaan met hervestigingsreizen, veilig beheerd met de aanbevolen protocollen. UNHCR moedigt anderen aan hetzelfde te doen.

“Het uitbreiden van veilige en legale alternatieven om bescherming te bieden, ook door hervestiging, redt levens van vluchtelingen en kan hun toevlucht tot gevaarlijke reizen over land of zee verminderen”

“Het uitbreiden van veilige en legale alternatieven om bescherming te bieden, ook door hervestiging, redt levens van vluchtelingen en kan hun toevlucht tot gevaarlijke reizen over land of zee verminderen,” zegt Triggs.

Door de impact van COVID-19 werd de levensreddende evacuatie van vluchtelingen uit Libië op 12 maart uitgesteld en pas op 15 oktober weer hervat. Ongeveer 280 vluchtelingen die eerder werden geëvacueerd naar noodfaciliteiten in Niger en Rwanda wachten momenteel op hun vertrek naar hervestigingslanden. 354 mensen wachten op beslissingen van hervestigingslanden.

Bemoedigend is echter dat verschillende hervestigingslanden prioriteit gaven aan vertrek uit Libanon nadat de lockdown-maatregelen waren opgeheven, wat een grote opluchting was voor vluchtelingen die extra getraumatiseerd waren door de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. In totaal vertrokken tussen augustus en september 1.027 vluchtelingen vanuit Libanon naar negen hervestigingslanden.

Ondanks de impact van de COVID-19-pandemie, hebben de hervestigingsoperaties van UNHCR het hele jaar door gewerkt aan het identificeren en behandelen van zaken, waarbij hervestigingsdossiers werden ingediend voor meer dan 31.000 vluchtelingen.

Van de vluchtelingen die dit jaar werden hervestigd, vormden Syriërs het grootste deel (41 procent), gevolgd door Congolezen (16 procent). Anderen waren afkomstig uit 47 landen, waaronder Irak, Myanmar en Afghanistan. De meesten hadden wettelijke en fysieke bescherming nodig, waren overlevenden van geweld of marteling, of vrouwen en kinderen die gevaar liepen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Global Compact on Refugees is vluchtelingen beter te beschermen en landen te ondersteunen die grote vluchtelingenpopulaties opvangen, onder meer door meer hervestiging en aanvullende trajecten. Met deze gedachte, van wereldwijde gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen, dringt UNHCR er bij meer landen op aan om zich bij het programma aan te sluiten en vluchtelingen te hervestigen, en om gezinshereniging en aanvullende trajecten toegankelijker te maken voor vluchtelingen.