De impact van onze hulp tijdens de coronacrisis

UNHCR staat dagelijks voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat vluchtelingen kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Tijdens de coronacrisis is de behoefte aan noodhulp enorm toegenomen. Tegelijkertijd moeten ook bestaande diensten en services beschikbaar blijven en waar mogelijk verbeteren. Hierbij kun je denken aan reguliere gezondheidszorg, educatie en arbeidsmogelijkheden.

Zoals vastgelegd in het Vluchtelingenpact moeten gastgemeenschappen en ontheemde mensen ook gebruik kunnen maken van deze diensten en services. Zo zijn deze basisvoorzieningen voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar en dit is van onschatbare waarde tijdens deze pandemie.  

“We zijn zo sterk als het zwakste gezondheidssysteem in onze verbonden wereld”Antonio Guterres, VN Secretaris-Generaal

De gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen gaan veel verder dan alleen gezondheid gerelateerde problemen. De crisis heeft bijvoorbeeld effect op de toegang tot onderwijs, huisvesting, voedsel en water. Daarom richt onze aanpak zich op alle gevolgen die het virus met zich meebrengt. 

Enkele voorbeelden van onze coronahulp

 

Cash assistance

Financiële hulp blijft één van de meest effectieve middelen om direct levensreddende hulp te bieden, ook tijdens de coronacrisis. Meer dan 65 UNHCR operaties hebben nieuwe cash assistance programma’s opgezet of aangepast zodat mensen in nood datgene kunnen kopen wat zij het hardst nodig hebben.

Tijdens het verstrekken van cash assistance is het belangrijk om fysiek contact te vermijden, zodat het besmettingsgevaar zo laag mogelijk blijft. Door digitale middelen is het op bepaalde plekken mogelijk om dit contact zoveel mogelijk te beperken. Maar nog niet op alle plekken zijn deze digitale middelen beschikbaar. UNHCR werkt hard om deze middelen, zoals contactloze vormen van betaling overal mogelijk te maken.

De ontvangers van het geld kunnen zelf beslissen waarvoor ze het gebruiken. In 2020 hebben de meeste mensen de financiële hulp uitgegeven aan voedsel, huisvestiging, elektriciteit en andere rekeningen.