Voor kinderen in deze leeftijdgroep moet je ervan uit gaan dat ze zich maximum 20 minuten lang op één taak of onderwerp kunnen concentreren. Die periode wordt meestal wat langer wanneer ze 8 of 9 jaar zijn.

Lesmaterialen zijn er op gericht om kinderen met hun klasgenootjes en met hun leraar samen te laten werken en soms ook om ander lesmateriaal te gebruiken. Lees- of schrijfoefeningen zijn in deze leeftijdsgroep nog niet nodig, maar als ze ouder worden kan dat wel.

De lesmaterialen in deze bundel zijn vooral gericht op het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden in de klas. Het doel is om de kinderen en hun leraar samen een rustige klasomgeving te laten uitbouwen waarin ze hun verschillen leren te waarderen.

De oefeningen zijn vooral gebaseerd op wat kinderen op deze leeftijd zelf ervaren en hoe ze thuis leven bij hun familie en vrienden.

Het audiovisuele lesmateriaal voor deze groep is gebaseerd op verhalen van vluchtelingenkinderen uit dezelfde leeftijdsgroep en bevat positieve en erg herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven thuis, hobbies, speelgoed, het leven op een nieuwe school en dromen voor de toekomst.

Lesmateriaal over vluchtelingen, asiel en migratie

Dit pakket lesmaterialen voor kinderen van 6 tot 9 jaar is gericht op het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, het stimuleren van interactie tussen leeftijdsgenootjes, diversiteit en het begrijpen van nieuwkomers in de klas. Het pakket bevat ook oefeningen om voor een rustige leeromgeving in de klas te zorgen.

Download het lespakket: Lesmateriaal 6-9 jaar

Oefenblaadjes voor het letterspel: Letterspel 6-9 jaar

Oefenblaadjes voor het rekenspel: Rekensommenspel 6-9 jaar

Oefenblaadjes voor het emotiespel: Emoties herkennen 6-9 jaar

Hoe je lessen over vluchtelingen, asiel en migratie in je klasactiviteiten kan integreren

Dit pakket bevat advies en een aantal ideeën over hoe je het onderwerp kan aansnijden in verschillende omstandigheden in je klas.

Download de bundel: Vluchtelingen integreren, 6-9 jaar

Oefentabel voor de cijferoefeningen: Voorbeelden van cijfers over vluchtelingen, 6-9 jaar

Activiteitengids voor 6- tot 9-jarigen

Deze praktische gids bevat ideeën voor tal van klasactiviteiten.

Download de activiteitengids: Activiteitengids 6-9 jaar

 

Video-oefening

Het verhaal van Rahf

Rahf is een zevenjarig meisje uit Syrië met een wel heel bijzondere hobyy: ze doet aan karate. Ze moest samen met haar moeder, haar vader, haar zus en haar vier broers op de vlucht voor de oorlog in haar land. De familie vluchtte eerst naar Jordanië en werd hervestigd in Luxemburg, waar Rahf nu naar school gaat en heel wat talen leert.

Bekijk de video: Lesplan video-oefening Rahf, 6-9 jaar