Voor kinderen in deze leeftijdgroep moet je ervan uit gaan dat ze zich ongeveer een uur lang op één taak of onderwerp kunnen concentreren. Vaak worden schrijf- en leesoefeningen gegeven, maar de meeste lesactiviteiten zijn gericht op interactie tussen leerlingen onderling en met de leraar.

Lesmaterialen zijn er op gericht om kinderen en leraren samen te laten werken om een rustige leeromgeving te creëren waarin ze kunnen leren elkaars verschillen te waarderen.

De lesmaterialen in deze bundel zijn er vooral op gericht om kinderen te laten nadenken over hun eigen ervaringen en om die te linken met het onderwerp van de les. Ze worden er ook toe aangezet om in een groep of per twee samen te werken en te leren naar elkaar te luisteren en zich in te leven de gevoelswereld van anderen.

Het audiovisuele lesmateriaal voor deze groep is gebouwd rond verhalen van vluchtelingenkinderen uit dezelfde leeftijdsgroep en bevat positieve en erg herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven thuis, hobbies, speelgoed, het leven op een nieuwe school en dromen voor de toekomst.

Lesmateriaal over vluchtelingen, asiel en migratie

Dit pakket lesmaterialen voor kinderen van 9 tot 12 jaar is gericht op het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, het stimuleren van interactie tussen leeftijdsgenootjes, diversiteit en het begrijpen van nieuwkomers in de klas. Het pakket bevat ook oefeningen om voor een rustige leeromgeving in de klas te zorgen.

Download het lespakket: Lesmateriaal 9-12 jaar

Hoe je lessen over vluchtelingen, asiel en migratie in je klasactiviteiten kan integreren

Dit pakket bevat advies en een aantal ideeën over hoe je het onderwerp kan aansnijden in verschillende omstandigheden in je klas.

Download de bundel: Leerstof over vluchtelingen integreren 9-12 jaar

Oefentabel voor de cijferoefeningen: Voorbeelden van cijfers over vluchtelingen, 9-12 jaar

Activiteitengids voor 6- tot 9-jarigen

Deze praktische gids bevat ideeën voor tal van klasactiviteiten.

Download de activiteitengids: Activiteitengids 9-12 jaar

Video-oefening

Het verhaal van Malak en Takwa

Malak en Takwa zijn een elfjarige tweeling uit Syrië. Ze ontvluchtten de oorlog met hun vader, een karateleraar, met hun moeder en hun zus en drie broers. De familie vluchtte eerst naar Jordanië en werd dan hervestigd naar Luxemburg, waar ze nu alletwee naar school gaan. Ze kochten niet lang geleden een konijntje. Malak wil modeontwerpster worden wanneer ze groot is.

Bekijk de video: Lesplan video-oefening Malak en Takwa, 9-12 jaar