Als je meer wilt lezen over vluchtelingen, asiel en migratie om lessen voor te bereiden, kun je je basiskennis verdiepen met de belangrijkste rapporten en online publicaties van UNHCR over dit thema. Sommige materialen kunnen ook gebruikt worden om kinderen in de hogere klassen van de middelbare school opzoekoefeningen te laten doen.

Global Trends Rapport 2019

Het belangrijkste jaarrapport van UNHCR bevat wereldwijde gegevens over mensen op de vlucht:

> Ga naar de Global Trends-pagina (Engels)

> Download het rapport (Engels)

Dataportaal van UNHCR

Hier vind je alle data die UNHCR verzamelt over crisisgebieden waar mensen op de vlucht zijn. Klik op de vlaggetjes op de wereldkaart om de meest recente kaarten, tabellen en grafieken over vluchtelingenstromen te vinden.

> Ga naar de website van het dataportaal

Multimedia van UNHCR

Ben je op zoek naar een goede video, een artikel, foto’s of een multimediaverhaal over vluchtelingen? Surf naar onze multimediakanalen of vraag materialen op bij onze mediacentrale:

> Ga naar het YouTube-kanaal van UNHCR Nederland

> Ga naar de media database van UNHCR

50% van de vluchtelingenkinderen ter wereld gaat niet naar school

In september 2020 bracht UNHCR het rapport“Coming Together for Refugee Education” uit. De helft van de vluchtelingenkinderen in de wereld ging al niet naar school, en door de COVID-19 pandemie wordt hun kans op een opleiding nog kleiner.

> Bekijk het rapport ‘Coming Together for Refugee Education’ (Engels)

> Bekijk een samenvatting van het rapport (Nederlands)