Als je meer wilt lezen over vluchtelingen, asiel en migratie om lessen voor te bereiden, kun je je basiskennis verdiepen met de belangrijkste rapporten en online publicaties van UNHCR over dit thema. Sommige materialen kunnen ook gebruikt worden om kinderen in de hogere klassen van de middelbare school opzoekoefeningen te laten doen.

Global Trends Rapport 2022

Het belangrijkste jaarrapport van UNHCR bevat wereldwijde gegevens over mensen op de vlucht.

> Bekijk een overzicht van de belangrijkste cijfers (Nederlands)

> Ga naar de Global Trends-pagina (Engels)

> Download het rapport (Engels)

Dataportaal van UNHCR

Hier vind je alle data die UNHCR verzamelt over crisisgebieden waar mensen op de vlucht zijn. Klik op de vlaggetjes op de wereldkaart om de meest recente kaarten, tabellen en grafieken over vluchtelingenstromen te vinden.

> Ga naar de website van het dataportaal

Multimedia van UNHCR

Ben je op zoek naar een goede video, een artikel, foto’s of een multimediaverhaal over vluchtelingen? Surf naar onze multimediakanalen of vraag materialen op bij onze mediacentrale:

> Ga naar het YouTube-kanaal van UNHCR Nederland

> Ga naar de media database van UNHCR

51% van de vluchtelingenkinderen ter wereld gaat niet naar school

In september 2023 bracht UNHCR het Onderwijsrapport “Unlocking Potential: The Right to Education and Opportunity” uit, dat een zo duidelijk mogelijk beeld geeft van de onderwijssituatie van vluchtelingen over de hele wereld. Het rapport onthult dat naar schatting 51 procent van alle jonge vluchtelingen van schoolgaande leeftijd (meer dan 7 miljoen kinderen) niet is ingeschreven op school.

> Bekijk een samenvatting van het rapport (Nederlands)

> Bekijk UNHCR’s Onderwijsrapport 2023 (Engels)