Wereld Vluchtelingendag 2018

Wereld Vluchtelingendag. Voor het vijfde jaar op rij is een triest recordaantal bereikt: ruim 68 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Wereld Vluchtelingendag. Voor het vijfde jaar op rij is een triest recordaantal bereikt: ruim 68 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Bekende Nederlanders spreken zich, juist op Wereld Vluchtelingendag, uit voor solidariteit met deze mensen op de vlucht.

Elk mens op de vlucht voor oorlog of geweld heeft recht op een veilig leven. Dat vind jij toch ook?

Teken juist vandaag nog de petitie.

Wereld Vluchtelingendag: waarom juist nu een oproep voor solidariteit?

Hoewel de aandacht voor mensen op de vlucht de afgelopen jaren van de voorpagina’s lijkt te verdwijnen, is hun situatie niet minder urgent. Ruim 68 miljoen mensen moesten, vaak in doodsangst en halsoverkop, hun vertrouwde leven achter zich laten. Deze mensen vluchten voor oorlog. Voor geweld. Zij vluchten voor hun leven.

Meer dan 50% van alle mensen op de vlucht is kind, en andere cijfers

Meer dan de helft van de ruim 68 miljoen mensen op de vlucht, is nog maar een kind. In de aanloop naar Wereld Vluchtelingendag publiceert UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, jaarlijks het Global Trends rapport. In dit rapport zijn de statistieken terug te vinden over wereldwijde ontheemding. Ook deelt het rapport nieuwe, soms verrassende, inzichten, die niet altijd stroken met het beeld dat het publiek heeft van vluchtelingen en ontheemden. Zo wordt 85% van alle vluchtelingen opgevangen in de regio van conflictgebieden. Deze en andere data uit het Global Trends rapport is verzameld door UNHCR, overheden en andere partners.

“Er zijn meer mensen dan ooit op de vlucht voor oorlog en geweld.

We moeten solidair zijn met hen. Daarom spreek ik me uit.”

Anna Drijver

Al meer dan 1,8 miljoen mensen sloten zich aan bij de #WithRefugees-petitie

De #WithRefugees petitie, geïnitieerd door UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, roept wereldleiders op om solidair te zijn met vluchtelingen, en hun verantwoordelijkheid te nemen. Wereldleiders moeten zorgen dat elke familie op de vlucht een veilige plek heeft om te slapen. Dat elk kind op de vlucht toegang heeft tot onderwijs. En dat elke vluchteling kan werken of wordt opgeleid om te voorzien in het levensonderhoud van zijn of haar familie. De petitie is inmiddels door meer dan 1,8 miljoen mensen ondertekend. Jij tekent toch ook?

Deze Bekende Nederlanders spreken zich uit voor solidariteit met mensen op de vlucht:

Alkan Çöklü

Anna Drijver

Benja Bruijning

Chris Zegers

Erik van Muiswinkel

Freek Bartels

Frénk van der Linden

Roel Bovendeert

Glenn Schuurman

Imanuelle Grives

Jeroen Krabbé

Kasper van Kooten

Marc-Marie Huijbregts

Melissa Drost

Patrick Stoof

Sunnery James

Yara Michels

Spreek je uit: #WithRefugees

Mensen op de vlucht hebben recht op een veilig leven.

Dat vind jij toch ook?

Teken de petitie

 

•  Ieder kind op de vlucht moet naar school kunnen

• Elke familie op de vlucht moet veilig kunnen slapen

•  Ieder mens op de vlucht moet kunnen werken of toegang krijgen tot een opleiding