Kinderen op de vlucht

Kinderen kunnen verontrustende gebeurtenissen ervaren of hier getuige van zijn. Ook kunnen ze gescheiden raken van hun familie of de banden met hun familie of andere sociale netwerken verliezen. Tijdens noodsituaties en op de vlucht worden met name meisjes geconfronteerd met gender gerelateerde risico’s.

Veerkrachtig

Kinderen zijn veerkrachtig. Ze putten kracht uit families en vinden vreugde in vriendschappen. Door op school te leren, te sporten en de creatieve ruimte te hebben om hun talenten te ontwikkelen en deze te leren gebruiken, kunnen kinderen waardevolle leden van een gemeenschap zijn. We moeten met kinderen samenwerken en hen in staat stellen om te pleiten voor hun rechten en hun bescherming.

Kinderrechten

Kinderrechten zijn verankerd in het internationale recht, net als in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Ze vormen de kern van het beschermingsmandaat van UNHCR. Gezien het hoge aantal kinderen onder ontheemde bevolkingsgroepen en het feit dat meisjes en jongens unieke beschermingsrisico’s lopen, is het beantwoorden van hun specifieke behoeften een topprioriteit voor UNHCR.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe UNHCR kinderen op de vlucht beschermt, zie: