Raport UNHCR: Z powodu koronawirusa połowa dzieci uchodźczych nie może iść do szkoły

Bez stanowczych działań społeczności międzynarodowej pandemia COVID-19 pozbawi miliony dzieci uchodźczych pozbawionych dostępu do nauki

Siostry, które są afgańskimi uchodźczyniami, zaczynają pierwszy dzień w szkole. Isfahan w Iranie. © UNHCR/Mohammad Hossein Dehghanian

Siostry, które są afgańskimi uchodźczyniami, zaczynają pierwszy dzień w szkole. Isfahan w Iranie. © UNHCR/Mohammad Hossein Dehghanian

W opublikowanym dziś raporcie „Coming Together for Refugee Education,” („Wspólne działania na rzecz edukacji uchodźców”) UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, przewiduje, że jeśli międzynarodowa społeczność nie podejmie natychmiastowych i stanowczych działań w celu zwalczania katastrofalnych skutków pandemii COVID-19 dla edukacji uchodźców, może to mieć niekorzystny wpływ na miliony młodych uchodźców z najbardziej dotkniętych społeczności.  Informacje przedstawione w raporcie opierają się na danych dotyczących współczynnika skolaryzacji w cyklu nauczania w 2019 r.

Skutki pandemii COVID-19 w kontekście edukacji odczuły dzieci na całym świecie, jednak z raportu wynika, że dzieci uchodźcze zostały szczególnie poszkodowane. Przed wybuchem pandemii dzieci uchodźcze były dwa razy bardziej narażone na brak edukacji niż dzieci niebędące uchodźcami. Ta sytuacja ulegnie pogorszeniu – wiele z nich może nie mieć możliwości powrotu do nauki z powodu zamkniętych szkół, a także z racji braku środków na uiszczenie opłat, zakup strojów czy książek. Powodem może być również brak dostępu do technologii lub konieczność podjęcia pracy, aby pomóc w utrzymywaniu rodziny.

„Już wcześniej połowa wszystkich dzieci uchodźczych nie uczęszczała do szkoły” – mówi Filippo Grandi, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. „Po wszystkim, co te dzieci przeszły, nie możemy ograbić ich z przyszłości, zabierając im dziś dostęp do edukacji. Pomimo ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nami pandemia, dzięki większej pomocy międzynarodowej dla uchodźców oraz przyjmujących ich społeczności możemy rozwijać innowacyjne sposoby ochrony tych kluczowych osiągnięć, jakie poczyniliśmy w zakresie edukacji dla uchodźców w ostatnich latach”.

Bez wzmożonego wsparcia, stale rosnący i okupiony dużym wysiłkiem trend wzrostowy współczynnika skolaryzacji w szkołach, na uczelniach oraz w nauczaniu technicznym i zawodowym może ulec odwróceniu, w niektórych przypadkach w sposób trwały, zagrażając osiągnięciu celu zrównoważonego rozwoju nr 4 dotyczącego zapewnienia wszystkim edukacji wysokiej jakości.

W swojej inspirującej przemowie zawartej w raporcie, Ambasador Fundacji Vodafone i UNHCR na rzecz programu rozwoju sieci szkół Instant Network Schools Programme, Mohamed Salah, powiedział: „Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dziś to mniej ubóstwa i cierpienia jutro. Tylko jeśli każdy z nas dołoży starań, wiele pokoleń dzieci – a w niektórych najbiedniejszych regionach są to miliony – nie będzie skazanych na ponurą przyszłość. Jeśli będziemy działali ramię w ramię, możemy podarować im szansę na godne dorosłe życie, na jakie zasługują. Nie zmarnujmy tej możliwości”.

Dane przedstawione w raporcie pochodzą ze sprawozdań z 2019 r. z dwunastu krajów, w których mieszka ponad połowa wszystkich dzieci uchodźczych na świecie. Podczas gdy współczynnik skolaryzacji w odniesieniu do szkół podstawowych wynosi 77%, jednie 31% młodzieży uczęszcza do szkół ponadpodstawowych. Ze szkolnictwa wyższego korzysta jedynie 3% młodych uchodźców.

Choć te statystki nadal pozostają daleko w tyle w porównaniu ze średnimi wskaźnikami na świecie, pokazują one pewien postęp. Liczba dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wzrosła o dziesiątki tysięcy nowych uczniów – jedynie w 2019 r. odnotowano wzrost o 2%. Niestety, pandemia COVID-19 może zniweczyć te oraz inne istotne osiągnięcia. Zagrożenie to jest szczególnie poważne dla dziewcząt.

Mają one już teraz gorszy od chłopców dostęp do edukacji i o ponad połowę mniejszą szansę na uczęszczanie do szkoły średniej. Na podstawie danych UNHCR, Fundusz Malala podał, że w wyniku pandemii COVID-19 połowa uchodźczyń ze szkół średnich nie wróci we wrześniu do szkoły. W krajach, gdzie współczynnik skolaryzacji dziewcząt wśród uchodźców był już wcześniej poniżej 10%, wszystkie dziewczynki są zagrożone przerwaniem edukacji – to zatrważająca prognoza, która miałaby wpływ na wiele przyszłych pokoleń.

„Jestem szczególnie zaniepokojony skutkami tej sytuacji dla dziewcząt. Edukacja jest nie tylko jednym z praw człowieka, ale dla uchodźczyń niesie ze sobą również niezaprzeczalne korzyści związane z ochroną i sytuacją materialną, w tym również dla ich rodzin i społeczności, w których żyją. Międzynarodowa społeczność po prostu nie może sobie pozwolić na poniesienie porażki i niezapewnienie im tych możliwości poprzez wykształcenie” – powiedział Grandi.

Stosowanie się do ograniczeń wynikających z pandemii jest w szczególności dotkliwe dla 85% uchodźców, którzy przebywają w krajach rozwijających się lub najsłabiej rozwiniętych. Telefony komórkowe, tablety, laptopy, łącza, a nawet odbiorniki radiowe często nie są powszechnie dostępne w wysiedlonych społecznościach.

UNHCR, rządy oraz nasi partnerzy dokładają wszelkich starań, aby zniwelować najistotniejsze różnice oraz zapewnić ciągłość edukacji dla uchodźców w czasie pandemii, poprzez łączone systemy nauczania, telewizję i radio, oraz wspierając nauczycieli i opiekunów, aby mogli prowadzić dla uczniów zajęcia, jednocześnie przestrzegając wytycznych związanych z ochroną zdrowia.

W raporcie pokazaliśmy, jak rodziny, społeczności i rządy działają wspólnie, by zapewnić dzieciom uchodźczym możliwość nauki. Przedstawiliśmy przykłady włączenia do prawa krajowego zapisów dotyczących prawa dzieci uchodźczych do uczęszczania do państwowych szkół – między innymi w Ekwadorze i Iranie. Przykładów innowacji cyfrowych dostarczył Minister Edukacji w Egipcie oraz rodzina z Jordanii, która opisuje korzyści z przejścia na zdalny tryb nauczania. Jako że ponad połowa wszystkich uchodźców na świecie mieszka na obszarach miejskich, znaczenie przyjmowania uchodźców przez miasta podkreśla w raporcie burmistrz Coventry w Wielkiej Brytanii, opisując, jak jego miasto radzi sobie z tym wyzwaniem i dlaczego jest to tak ważne.

W raporcie wzywamy rządy, sektor prywatny, społeczeństwa oraz pozostałych kluczowych interesariuszy do połączenia sił w celu wypracowania rozwiązań, które usprawnią systemy edukacji narodowej oraz w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz edukacji zawodowej, a także by zabezpieczyć i chronić finansowanie szkolnictwa. Według autorów raportów w przeciwnym razie istnieje ryzyko, iż stracimy pokolenie dzieci uchodźczych, które będą pozbawione możliwości nauki.

Zagrożenia dla edukacji dla uchodźców nie ograniczają się do wpływu pandemii COVID-19. Ataki na szkoły powtarzają się coraz częściej i nie przestają niepokoić. Raport koncentruje się na regionie Sahel w Afryce, gdzie z powodu zamieszek konieczne było zamknięcie ponad 2500 szkół, co pozbawiło możliwości nauki 350 000 uczniów.

KONIEC

Informacje dla mediów:

Informacje o raporcie

Coming Together for Refugee Education” („Wspólne działania na rzecz edukacji dla uchodźców”) jest piątym publikowanym co roku raportem UNHCR. Pierwszy z nich, „Missing Out” opublikowano w 2016 r. przed Szczytem ONZ w sprawie Uchodźców i Migrantów we wrześniu 2016 r. Zachęcano w nim darczyńców do zapewnienia wieloletniego i stabilnego finansowania edukacji dla uchodźców. W drugim raporcie – „Left Behind” – opublikowanym w 2017 r., postulowano, by edukacja została uznana za kluczowy element działań na rzecz uchodźców w sytuacjach kryzysowych. Trzeci raport, „Turn the Tide” opublikowano w 2018 r. Podkreślano w nim, że aż cztery miliony dzieci uchodźczych nie uczęszcza do żadnej szkoły. W czwartym raporcie, „Stepping Up: Refugee Education in Crisis”, wskazywano na ogromne różnice pomiędzy obecnością uchodźców w szkołach ponadpodstawowych a ich udziałem w szkolnictwie wyższym.

Tegoroczny raport zawiera wstęp autorstwa Filippo Grandiego, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, oraz wystąpienie piłkarza Mohameda Salah, który w tym roku został pierwszym Ambasadorem Instant Network Schools, sieci szkół utworzonej w 2013 r. przez fundację Vodafone i UNHCR, aby zapewnić wysokiej jakości cyfrową edukację zarówno uchodźcom, jak i studentom z krajów przyjmujących.

Informacje o UNHCR

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, prowadzi działania o międzynarodowym zasięgu w celu ochrony osób zmuszonych do ucieczki z ich krajów ojczystych w wyniku konfliktu zbrojnego lub prześladowań. Zapewniamy kluczową dla przetrwania pomoc, w tym schronienie, żywność i wodę, pomagamy chronić podstawowe prawa człowieka oraz opracowujemy rozwiązania, dzięki którym uchodźcy mogą mieszkać w bezpiecznych warunkach i budować dla siebie lepszą przyszłość. Pomagamy również bezpaństwowcom w ich staraniach do uzyskania obywatelstwa.

Osoby do kontaktów z mediami:

W celu uzyskania specjalistycznych informacji na temat edukacji, prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Becky Telford, UNHCR Chief of Education (Kierownik ds. Edukacji UNHCR), [email protected], +45 45 33 63 35

Mamadou Dian Balde, Deputy Director of UNHCR’s Division of Resilience and Solutions (Zastępca Dyrektora Działu ds. Odporności i Rozwiązań UNHCR), [email protected], +41 22 739 879

Jennifer Roberts, UNHCR Senior Education Officer (Starszy Specjalista ds. Edukacji UNHCR), [email protected], +41 45 33 65 22

Benoit d’Ansembourg , UNHCR Senior Education Officer (Starszy Specjalista ds. Edukacji UNHCR), [email protected], +45 45 33 64 07

 

Osoby do kontaktów z mediami w kwestiach międzynarodowych:

Barnaby Thompson, Senior Global Writer (Starszy Autor ds. Międzynarodowych), [email protected], +447719553786

Boris Cheshirkov, Communications Officer (Specjalista ds. Komunikacji), [email protected], +41 79 433 7682

Charlie Yaxley, Communications Officer (Specjalista ds. Komunikacji), [email protected], +41 795 808 702

 

Osoby do kontaktów z mediami w konkretnych lokalizacjach:

W Ammanie (zasięg regionalny), Rula Amin, [email protected], +962 790 04 58 49

W Ammanie (zasięg regionalny), Andreas Kirchhof, [email protected], +962 791 825 473

W Atenach, Stella Nanou, [email protected], +30 694 458 6037

W Bagdadzie, Firas Al-Khateeb, [email protected], +964 780 918 9700

W Bangkoku (zasięg regionalny), Catherine Stubberfield, [email protected], +66 65 929 8062

W Bejrucie, Lisa Abou Khaled, [email protected], +961 71 880 070

W Berlinie, Chris Melzer, [email protected], +49 151 706 660 13

W Brukseli, Frederik Bordon, [email protected], +32 2 6275932

W Budapeszcie, Zoran Stevanovic, [email protected], +36 01 336 3079

W Kopenhadze (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia), Elisabeth Arnsdorf Haslund, [email protected], +45 21 42 55 64

W Koks Badźar, Louise Donovan, [email protected], +880 18 4732 7279

W Dakarze (zasięg regionalny), Romain Desclous, [email protected], +221 77 786 396 385

W Damaszku, Mysa Khalaf, [email protected], +963 9933 57 860

W Kinszasie, Johannes van Gemund, [email protected], +243 817 009 484

W Londynie, Matthew Saltmarsh, [email protected], +44 7880 230 985

W Madrycie, Rosa Otero, [email protected], +34 673 469 103

W Mexico City, Sibylla Brodzinsky, [email protected],+52 55 8048 5054

W Nairobi (zasięg regionalny), Dana Hughes, [email protected], +254 733 440 536

W Nairobi (zasięg regionalny), Tina Ghelli, [email protected], +254 791 965 992

W Nowym Jorku, Deanna Bitetti, [email protected], +1 646 515 4141

W Nowym Jorku, Kathryn Mahoney, [email protected], +1 347 443 7646

W Ottawie, Emmanuelle Paciullo, [email protected], +15147724435

W Panama City (zasięg regionalny), William Spindler, [email protected], +507 638 27815

W Panama City (zasięg regionalny), Olga Sarrado, [email protected], +57 310 2026029

W Paryżu, Céline Schmitt, [email protected], +33 6 23 16 11 78

W Pretorii (zasięg regionalny), Pumla Rulashe, [email protected], +27 82 377 5665

W Rzymie, Carlotta Sami, [email protected], +39 335 679 47 46

W Sztokholmie (Estonia, Łotwa, Szwecja), Mattias Sundholm, [email protected], +46 73 587 97 33

W Tunisie, Caroline Gluck, [email protected], +216 29 925 506

W Warszawie, Rafał Kostrzyński, [email protected], +48 788 22 40 10

W Waszyngtonie, Andrea Mucino-Sanchez, [email protected], +1 202 751 9000

*Mohamed Salah nie udziela wywiadów. W przypadku zapytań dotyczących wystąpienia Mohameda Salaha lub jego roli Ambasadora sieci szkół Instant Network Schools prosimy o kontakt z Colin Kampschoer z UNHCR w Londynie, [email protected], +44 7395 798527

Informacje dla wydawców, organizacji publikujących wiadomości oraz innych osób związanych zawodowo z mediami: Pełny pakiet treści multimedialnych, pełna treść raportu oraz dane kontaktowe lokalnych i międzynarodowych rzeczników UNHCR można znaleźć na stronie dla mediów.