Liczby w skrócie | Poznaj kluczowe dane

Fakty i liczby są istotne dla UNHCR w planowaniu działań oraz w celu przygotowania się na nagłe kryzysy. Statystycy w Sekcji Informacji i Koordynacji UNHCR w siedzibie głównej Biura śledzą najnowsze dane i liczby dotyczące uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób wewnętrznie przesiedlonych i bezpaństwowców, które publikowane są […]

Fakty i liczby są istotne dla UNHCR w planowaniu działań oraz w celu przygotowania się na nagłe kryzysy. Statystycy w Sekcji Informacji i Koordynacji UNHCR w siedzibie głównej Biura śledzą najnowsze dane i liczby dotyczące uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób wewnętrznie przesiedlonych i bezpaństwowców, które publikowane są w corocznym czerwcowym raporcie Global Trends. Budżety roczne sporządzane są przez działy Relacji ze Sponsorami i Mobilizacji Zasobów, podczas gdy Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi przechowuje szczegółowe informacje na temat pracowników i personelu agencji.

Regionalne Przedstawicielstwo UNHCR na Europę Środkową zbiera i syntetyzuje dane miesięczne zarówno na poziomie regionalnym i krajowym od krajowych organów zajmujących się uchodźcami w siedmiu krajach w obrębie regionu. Dane te są analizowane w celu ustalenia aktualnych trendów i zmian w zakresie liczby wniosków azylowych, kraju pochodzenia oraz rodzaju wnioskowanej i przyznawanej ochrony międzynarodowej. Analizowana jest również sytuacja grup szczególnie narażonych – dzieci bez opieki oraz ofiar handlu ludźmi. Umożliwia to funkcjonowanie Programu Ochrony i Informacji Publicznej w celu monitorowania rozwoju regionalnego oraz planowania działań regionalnych i krajowych, budżetu i personelu. 

Globalnie UNHCR działa z rocznym budżetem, który w 2012 r. wynosi ponad 3,59 miliarda USD. Jest to rekordowa kwota, która może nadal rosnąć, jako że Biuro opiera swój budżet na dotacjach na rzecz faktycznych potrzeb osób wysiedlonych wymagających wsparcia. W 2012 r. budżet UNHCR w Europie Środkowej wynosi ok. 11,1 mln USD, obejmując między innymi Ewakuacyjne Centrum Tranzytowe na Słowacji i monitorowanie warunków recepcyjnych w całym regionie.

Na przestrzeni lat UNHCR na całym świecie przeznacza coraz więcej zasobów na operacje w terenie, zmniejszając liczbę personelu i koszty administracyjne. Obecnie agencja zatrudnia około 7680 osób, z których 85% działa w terenie w 125 krajach – w 135 biurach regionalnych i krajowych oraz 279 biurach terenowych 

Przedstawicielstwo Regionalne na Europę Środkową zatrudnia około 60 osób w swojej siedzibie w Budapeszcie i siedmiu krajach, które obejmuje. 

Oprócz Przedstawicielstwa, w Budapeszcie znajduje się także Globalne Centrum Serwisowe UNHCR, które zostało otwarte w 2008 roku i zatrudnia około 230 pracowników finansów, kadr, zarządzania zaopatrzeniem i kształceniem.