Mapy | Kluczowe w planowaniu

Mapy mają decydujące znaczenie dla UNHCR, umożliwiając działanie w sytuacjach pilnej konieczności na rzecz setek tysięcy uchodźców, a także planowanie. Mapy mogą precyzyjnie opisywać lokalizację przymusowo przesiedlonej ludności, czy też topografię i infrastrukturę w obozie dla uchodźców. Mogą także pokazywać oddziaływanie skupisk osób przymusowo wysiedlonych na stan środowiska na terenach […]

Mapy mają decydujące znaczenie dla UNHCR, umożliwiając działanie w sytuacjach pilnej konieczności na rzecz setek tysięcy uchodźców, a także planowanie. Mapy mogą precyzyjnie opisywać lokalizację przymusowo przesiedlonej ludności, czy też topografię i infrastrukturę w obozie dla uchodźców. Mogą także pokazywać oddziaływanie skupisk osób przymusowo wysiedlonych na stan środowiska na terenach przyległych. Mapy są opracowywane przy użyciu danych archiwalnych, zbiorów zdjęć satelitarnych, globalnego systemu pozycjonowania GPS i techniki komputerowej, a zwłaszcza systemów informacji geograficznej GIS.

UNHCR udostępnia swoje mapy rządom i innym partnerom, a także naukowcom, mediom i ogółowi społeczeństwa – z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o korzystaniu z nich za zgodą UNHCR i pod warunkiem niewprowadzania do nich żadnych zmian.