Dokumenty prawne | Kluczowe instrumenty ochrony praw człowieka i przepisy prawne dotyczące ochrony uchodźców

Obszerny wybór międzynarodowych i europejskich instrumentów prawnych, a także aktów prawnych poszczególnych państw członkowskich dotyczących problematyki azylu, migracji, ochrony uchodźców i podstawowych praw osób przymusowo wysiedlonych. Jednym z najistotniejszych zadań UNHCR jest systematyczne objaśnianie dotychczas istniejących oraz nowych przepisów prawnych, jak i proponowanych poprawek. UNHCR przygotowuje także rekomendacje dla rządów, […]

Obszerny wybór międzynarodowych i europejskich instrumentów prawnych, a także aktów prawnych poszczególnych państw członkowskich dotyczących problematyki azylu, migracji, ochrony uchodźców i podstawowych praw osób przymusowo wysiedlonych. Jednym z najistotniejszych zadań UNHCR jest systematyczne objaśnianie dotychczas istniejących oraz nowych przepisów prawnych, jak i proponowanych poprawek. UNHCR przygotowuje także rekomendacje dla rządów, mające na celu wsparcie w dostosowywaniu prawodawstwa krajowego do standardów międzynarodowych.