Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ludzkie historie | Ludzie, nie liczby

Oficjalne oświadczenia i dane statystyczne kryją w sobie ludzi ze wstrząsającymi historiami cierpienia i utraty, ale również z nadziejami i planami. UNHCR uważa, że jego rolą jest oddanie głosu tym, którzy go nie mają. Nasi pracownicy stale publikują na stronie internetowej ludzkie historie – opowiedziane im przez uchodźców, osoby ubiegające się o status uchodźcy, bezpaństwowców. W ten sposób żyjący w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogą lepiej zrozumieć, dlaczego wysiedleni siłą i bezpaństwowcy potrzebują zrozumienia i opieki. Posłuchaj historii o trudzie, odwadze, zmaganiach i wytrwałości.

Ludzkie historie

Ludzie z próżni. Niewidzialni. Obcy

Ludzie z próżni. Niewidzialni. Obcy

Azim dotarł tu z Mjanmy, z tropików. Jest po studiach, ma całe życie przed sobą. Oleg jest ze Związku Radzieckiego, z mroźnej Syberii. Ma 50 lat i coraz mniej nadziei. Różni ich wszystko, ale dla świata i tak są tacy sami. Jako bezpaństwowcy są znikąd, są niewidzialni, nie istnieją.

Polskie i czeczeńskie dzieci razem w małej wiejskiej szkole

Polskie i czeczeńskie dzieci razem w małej wiejskiej szkole

Niewielka szkoła w Berezówce na wschodzie Polski to placówka jedyna w swoim rodzaju. Tam zawsze ponad połowę uczniów stanowią dzieci cudzoziemskie. Między nimi, a ich polskimi rówieśnikami nawiązują się prawdziwe przyjaźnie. Warto o tym przypomnieć z okazji Dnia Nauczyciela, a także dlatego, że zysk ze sprzedaży książki Khaleda Hosseiniego “Modlitwa do morza” wydanej w Polsce przez wydawnictwo Albatros trafi właśnie do tej szkoły.