Usługi tłumaczeniowe

Przed złożeniem oferty prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

RFP Translation Services POL final

Annex A Tender Form POL

Annex B TOR POLISH final

Annex C Financial Offer Form POL

Annex D Vendor Form

Annex E General Conditions

Annex F Code of Conduct

Annex G Tekst POL

Annex H Tekst EN