1. Baw Meh

Baw Meh soovib oma lastelastele paremat tulevikku

2. Mojtaba

Tema unistus on leida ravi vähi vastu

3. Carmen

Carmen soovib oma tööga innustada ka teisi naisi

4. Solaf

Ta armastab sportida ja unistab elust Ameerikas.

5. Lim

Lim tahab saada arstiks

 Toetame üleskutset #WithRefugees

Jää meiega

Iga päev sunnivad sõjad tuhandeid perekondi oma kodudest põgenema.
Inimesi nagu Sina ja mina.

Vägivalla eest pagedes loobuvad nad kõigest – kõigest, peale lootuse ja unistuse turvalisest tulevikust. UNHCR (ÜRO Pagulasamet) on veendunud, et kõik pagulased väärivad turvalist elu.

Lisa oma nimi #WithRefugees petitsioonile ning saada valitsustele selge sõnum, et tegutseda tuleb solidaarselt ja vastutust jagades.

Toetame üleskutset #WithRefugees.
Jää meiega!


#WithRefugees petitsioon esitatakse ÜRO peakorteris New Yorgis ÜRO Peaassambleele  19. septembril. Petitsioonis palutakse valitsustel kindlustada, et:

  • Iga pagulaslaps saab hariduse.
  • Igal pagulaste perekonnal on turvaline eluase.
  • Iga pagulane saab töötada ja õppida uusi oskusi ning seeläbi oma kogukonna elu paremaks muuta.
Fields marked with an * are required

Püsige informeeritud

Cate Blanchett stands #WithRefugees

With Refugees

#Withrefugees

We stand together #WithRefugees.
Please stand with us.

World

Nearly 60 million people are displaced worldwide. Each day thousands more flee their homes.

About World Refugee Day

On June 20, the world commemorates the strength, courage, and resilience of millions of refugees.

About UNHCR

The UN Refugee Agency protects and assists refugees, forcibly displaced and stateless people.