Toetame üleskutset #WithRefugees

Iga päev sunnivad sõjad tuhandeid perekondi oma kodudest põgenema.
Inimesi nagu Sina ja mina.

Vägivalla eest pagedes loobuvad nad kõigest – kõigest, peale lootuse ja unistuse turvalisest tulevikust. UNHCR (ÜRO Pagulasamet) on veendunud, et kõik pagulased väärivad turvalist elu.

Lisa oma nimi #WithRefugees petitsioonile ning saada valitsustele selge sõnum, et tegutseda tuleb solidaarselt ja vastutust jagades.

Toetame üleskutset #WithRefugees.
Jää meiega!


#WithRefugees petitsioon esitatakse ÜRO peakorteris New Yorgis ÜRO Peaassambleele  19. septembril. Petitsioonis palutakse valitsustel kindlustada, et:

  • Iga pagulaslaps saab hariduse.
  • Igal pagulaste perekonnal on turvaline eluase.
  • Iga pagulane saab töötada ja õppida uusi oskusi ning seeläbi oma kogukonna elu paremaks muuta.
Fields marked with an * are required

Püsige informeeritud

Pin It on Pinterest

X