Mēs kopā iestājamies par #WithRefugees.

Katru dienu karš piespiež tūkstošiem ģimeņu pamest savas mājas.
Tie ir tādi paši cilvēki kā jūs un es.

Lai izvairītos no vardarbības, viņi visu pamet — visu, izņemot cerības un sapņus par drošāku nākotni. ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) uzskata, ka visi bēgļi ir pelnījuši dzīvot drošībā.

Pievienojiet savu vārdu #WithRefugees petīcijai, lai valstu valdībām nosūtītu skaidru aicinājumu, lai tās rīkojas solidāri un uzņemas atbildību.

Mēs kopā iestājamies par #WithRefugees.
Lūdzu, pievienojieties mums!


The #WithRefugees petition will be delivered to UN headquarters in New York ahead of the UN General Assembly meeting on September 19. The petition asks governments to:

  • Ensure every refugee child gets an education.
  • Ensure every refugee family has somewhere safe to live.
  • Ensure every refugee can work or learn new skills to make a positive contribution to their community.
Fields marked with an * are required

Saņemt jaunāko informāciju

Pin It on Pinterest

X