Educaţia copiilor refugiaţi

Drepturi şi şanse pentru un viitor mai bun

Educaţia este un drept fundamental, vital în restabilirea speranţei şi demnităţii copiilor nevoiţi să-şi părăsească şările de origine. De asemenea, educaţia un mijloc indispensabil pentru integrare, responsabilizându-i pe toţi cei implicaţi să joace un rol activ în comunitatea din ţara de azil şi în viaţa politică, economică, socială şi culturală.

Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate. Strategia UNHCR privind Educaţia subliniază rolul important al accesului copiilor refugiaţi şi solicitanţi de azil la oportunităţi de învăţământ adecvate.

Cu toate acestea, în Europa Centrală, mulţi dintre aceşti copii se confruntă cu dificultăţi în exercitarea acestui drept.

În unele locuri, şcolarizarea se dovedeşte dificilă în imediata apropiere a centrului de primire şi a facilităţilor de cazare, de multe ori din cauza atitudinii discriminatorii a conducerii şcolilor sau a cadrelor didactice.

Câteodată, copiii refugiaţi nu au dovada realizărilor şcolare trecute şi, prin urmare, sunt plasaţi în clase inferioare nevoilor şi pregătirii lor educaţionale. În unele şcoli, profesorii nu sunt calificaţi să predea într-o altă limbă decât cea naţională. Uneori, profesorii înşişi nu au acces la resursele educaţionale necesare integrării copiilor refugiaţi în activităţile şcolare sau  introducerii diversităţii în programă. Cursurile pregătitoare de limbă nu sunt întotdeauna de o intensitate sau durată suficientă pentru a permite copiilor şi tinerilor să dobândească competenţele lingvistice necesare în sistemul de învăţământ al ţării de azil. Unii copii abandonează şcoala pierzând orice oportunitate de progres educaţional şi personal.

De-a lungul anilor au existat unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte accesul la educaţie al copiilor refugiaţi în cele şapte ţări ale regiunii Europei Centrale aflate sub Reprezentanţa Regională. Cu toate acestea, există în continuare probleme şi lipsuri semnificative.

Prin urmare, UNHCR a lansat un proiect cu scopul de a îmbunătăţi accesul la un standard educaţional adecvat pentru copiii solicitanţi de azil şi refugiaţi. Proiectul va identifica lacunele şi bunele practici în acordarea de sprijin educaţional din întreaga regiune, va organiza o conferinţă regională şi pe baza concluziilor, va elabora un ghid destinat autorităţilor naţionale şi altor părţi interesate privind formularea politicilor.

Tot în regiune, UNHCR pledează pentru îmbunătăţirea politicilor naţionale şi implementării acestora în ceea ce priveşte accesul copiilor solicitanţi de azil şi refugiaţi la o educaţie formală şi non-formală de o calitate adecvată, dar şi pentru dezvoltarea unor politici sociale care să permită dispariţia practicilor discriminatorii şi xenofobe.