Mecanisme de Răspuns la nevoile Solicitanţilor de Azil Vulnerabili

Mai multă atenţie pentru solicitanţii de azil cu nevoi speciale

Solicitanţii de azil reprezintă una dintre categoriile de persoane cele mai vulnerabile din lume. Insă printre aceştia se regăsesc persoane care se confruntă chiar cu mai multe probleme şi riscuri. Aceste persoane pot fi copii orfani sau separaţi de părinţii lor, indivizi cu probleme psihologice, mame şi taţi care îşi cresc singuri copiii, victime ale traficului de fiinţe umane sau supravieţuitori ai violenţei sexuale şi de gen.

In mod obişnuit, astfel de persoane nu se pot apăra şi nu îşi pot susţine singure cauza, iar sistemele naţionale de azil au rareori capacitatea de a realiza o identificare a acestora şi de a se asigura că beneficiază de asistenţ­ă psihologică şi socială adaptată nevoilor lor specifice. Faptul că nu sunt identificate şi ajutate poate, la rândul său, să afecteze procesul decizional cu privire la cererile de azil ale acestor persoane, deoarece – din cauza situaţiei speciale în care se află – ele nu pot oferi toate informaţiile solicitate într-o manieră clară de-a lungul procedurii de acordare a unei forme de protecţie.

Ca răspuns la această situaţie, Reprezentanţa Regională pentru Europa Centrala a UNHCR a lansat proiectul “Mecanisme de Raspuns la nevoile Solicitantilor de Azil Vulnerabili” (“Response to Vulnerability in Asylum”/RVA) în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Slovacia şi Marea Britanie, în scopul îmbunătăţirii sistemului de identificare a solicitanţilor de azil vulnerabili şi oferirii de suport juridic, social şi psihologic adaptat. Acest proiect co-finanţat de către Uniunea Europeană s-a incheiat in 2013. Proiectul a inclus:

  • Analiza practicilor, a politicilor curente şi legislaţiei în vigoare în ţările participante;
  • Identificarea bunelor practici şi a lecţiile învăţate;
  • Identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţire şi a ariilor asupra cărora trebuie să se concentreze proiectele viitoare;
  • Analiza situaţiei curente a solicitanţilor de azil vulnerabili prin colectarea punctelor lor de vedere şi a feedback-ului din partea acestora;
  • Oferirea de activităţi de dezvoltare a capacităţilor şi de formare profesională reprezenţilor autorităţilor guvernamentale, pentru a întări capacitatea sistemelor naţionale de a răspunde nevoilor speciale ale solicitanţilor de azil vulnerabili;
  • Dezvoltarea unor proceduri standard de operare care să ofere îndrumare în implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniu; şi
  • Crearea unei reţele de actori ai societăţii civile care sa faciliteze schimburile regulate de informaţii şi expertiză, şi o mai buna coordonare a activităţilor.

Proiectul “Mecanisme de Răspuns la nevoile Solicitanţilor de Azil Vulnerabili” s-a bazat pe reuşitele obţinute în cadrul proiectelor anterioare: “Mecanisme de Evalure şi Asigurare a Calităţii Sistemelor de Azil (“Asylum Systems Quality Assurance and Evaluation Mechanism”) şi “Dezvoltarea Continuă a Calităţii Sistemului de Azil” (“Further Developing Asylum Quality”) care au sporit calitatea procedurilor de azil şi au stabilit mecanisme interne de asigurare, evaluare şi dezvoltare a calitaţii în ţările participante.

Rezultatele proiectului sunt preyentate in Raportul de Proiect 2013 – “Mecanisme de Raspuns la Nevoile Solicitantilor de Azil Vulnerabili ” si vor fi împărtăşite cu Biroul European de Sprijin in domeniul Azilului şi cu restul ţărilor UE pentru a contribui la procesul de armonizare la nivelul Uniunii Europene a sistemelor naţionale de azil existente în prezent in statele membre.