UNHCR face apel la UE să se asigure că Pactul privind azilul este pus în aplicare și are în centrul său protecția refugiaților

Yohannes, un refugiat etiopian evacuat din Sudan, se întâlnește cu mama sa și este întâmpinat de bunica sa vitregă pe aeroportul din Bruxelles, Belgia. © UNHCR/Olivier van Naemen

BRUXELLES – UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, solicită Belgiei și Ungariei să folosească președințiile lor din 2024 la Consiliul Uniunii Europene (UE) ca pe o oportunitate pentru a finaliza Pactul UE privind migrația și azilul și pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a reformelor privind protecția care respectă și protejează dreptul de a solicita azil în cadrul UE.

Într-un document publicat astăzi, UNHCR a prezentat șapte recomandări-cheie pentru președințiile Consiliului, venite în urma unui acord provizoriu privind cinci texte legislative ale Pactului. Acest lucru are loc înaintea alegerilor europene din iunie.

Recomandările UNHCR pentru președințiile belgiană și ungară ale Consiliului UE constituie o foaie de parcurs bazată pe cele mai bune practici din 2023 în beneficiul atât al persoanelor care fug de război și persecuție, cât și al statelor.

„Ambasadorul Bunăvoinței din partea UNHCR, Cate Blanchett, a afirmat acest lucru în discursul său în Parlamentul European cu doar câteva luni în urmă, în care a făcut apel la UE să se reunească pentru a pune oamenii, umanitatea din nou, în centrul și în inima procesului de acordare a azilului”, a declarat Gonzalo Vargas Llosa, reprezentantul UNHCR pentru afaceri europene.

„UNHCR speră că acest pact este un pas în direcția bună pentru a realiza acest lucru și, prin urmare, îndemnăm președințiile UE să mobilizeze forța și voința politică necesară, atunci când pactul intră în ultima etapă crucială și îndemnăm, de altfel, toate statele membre să acționeze cu fermitate în interesul refugiaților”, a adăugat Vargas Llosa.

UNHCR reiterează necesitatea unor reforme durabile și adaptate la nevoile refugiaților din întreaga Uniune și este pregătit să consilieze și să sprijine președințiile UE, instituțiile și statele membre în crearea unui plan de implementare bazat pe colaborare și pe protecția refugiaților.

Pactul, dacă este pus în aplicare cu suficiente garanții, reprezintă o oportunitate de a asigura o abordare cuprinzătoare, bine gestionată și previzibilă a aspectelor privind azilul și migrația în UE. Practicile periculoase, cum ar fi refuzul accesului pe teritoriul UE și returnările forțate nu pot continua.

Pierderile tragice de vieți omenești care continuă să se producă în Mediterana, evidențiază nevoia urgentă de solidaritate și securitate, care trebuie să se afle în centrul acțiunilor UE de-a lungul rutelor de migrație. Numai în 2023, peste 2 700 de persoane și-au pierdut viața în călătorii periculoase, încercând să traverseze Mediterana. UNHCR a solicitat de mult timp împărțirea responsabilităților în cadrul blocului cu acele state membre ale UE în care sosesc cei mai mulți solicitanți de azil, precum și căutarea și salvarea în timp util și debarcarea rapidă a acestora, ceea ce va contribui la prevenirea altor pierderi de vieți omenești pentru persoanele care sosesc pe mare.

UNHCR îndeamnă președințiile să acorde prioritate accesului efectiv la teritoriu, procedurilor de azil echitabile și eficiente, precum și condițiilor de primire adecvate. Este necesar ca riscurile suplimentare de protecție cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale să fie abordate. În plus, detenția ar trebui să rămână în continuare o excepție, în timp ce ar trebui să se acorde prioritate investițiilor în condiții de primire adecvate și demne sau în diverse alternative la procedura de detenție. Repatrierile demne pentru persoanele despre care s-a constatat că nu au nevoie de protecție internațională sunt la fel de importante pentru un sistem de protecție credibil și funcțional.

Aproape trei sferturi dintre refugiații din întreaga lume și alte categorii de persoane care au nevoie de protecție internațională, trăiesc în țări cu venituri mici și medii, în afara UE. UNHCR încurajează președințiile UE să consolideze solidaritatea globală și partajarea responsabilităților, în conformitate cu Pactul global privind refugiații, prin colaborarea cu țările și comunitățile în care sunt găzduite cele mai multe persoane strămutate forțat și prin furnizarea de sprijin suplimentar pentru acestea. Acest lucru trebuie să includă un angajament mai ferm din partea statelor de a stabili mai multe căi sigure de access și de a crește numărul relocărilor. Acest sprijin nu ar trebui să înlocuiască, ci să completeze accesul la azil în Europa.

„Dincolo de frontierele Europei, trebuie fie oferită mai multă asistență celor care sunt în tranzit, în cel mai scurt timp posibil, pentru a reduce suferința umană în timpul călătoriilor periculoase – și anume prin creșterea sprijinului acordat țărilor gazdă și de tranzit pentru protecția și includerea persoanelor aflate în dificultate”, a declarat Vargas Llosa.

UNHCR solicită președințiilor UE să elaboreze o strategie și un plan de acțiune cuprinzător pentru a aborda problema apatridiei în cadrul UE. De asemenea, UNHCR îndeamnă UE să se asigure că angajamentele privind o finanțare suplimentară, flexibilă și previzibilă sunt puse în aplicare.

UNHCR rămâne pregătită să sprijine președințiile, instituțiile și statele membre ale UE pentru a asigura o bună funcționare a sistemului de azil al UE, menit să protejeze mai bine refugiații, solicitanții de azil și apatrizii din cadrul UE și de la nivel global.