Instrucţiuni pentru corporaţii | Codul de conduită UNHCR

Corporaţiile care intră în parteneriat cu UNHCR vor  adopta acest cod de conduită atât la nivel teoretic, cât şi la nivel practic. Acesta este menit să asigure parteneriate transparente în interesul ambilor parteneri, în spiritul unei relaţii deschise, oneste, profesioniste, şi de durată. 1. Context Ca agenţie a Naţiunilor Unite, […]

Corporaţiile care intră în parteneriat cu UNHCR vor  adopta acest cod de conduită atât la nivel teoretic, cât şi la nivel practic. Acesta este menit să asigure parteneriate transparente în interesul ambilor parteneri, în spiritul unei relaţii deschise, oneste, profesioniste, şi de durată.

1. Context

Ca agenţie a Naţiunilor Unite, UNHCR intră în acorduri de parteneriat în scopul de a îşi îndeplini mandatul de a proteja şi a asista refugiaţii şi nu în scopul de a intra într-o relaţie comercială cu partenerul. Parteneriatul nu este o modalitate de a avea un câştig financiar sau personal. Toţi partenerii corporate confirmă acest principiu ca fiind cheie pentru interpretarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din parteneriatul cu UNHCR. Acesta serveşte şi drept cod de conduită pentru partenerii UNHCR

2. Eligibilitate pentru Parteneriat

UNHCR încearcă să se asocieze cu afacerile care respectă planeta şi oamenii. Agenţia nu monitorizează activităţile companiei partener pentru a determina dacă aceasta are un comportament responsabil, dar a creat criterii minime pentru cooperare. Companiile (incluzând subsidiarii) implicate în oricare dintre următoarele activităţi, nu vor fi eligibile pentru parteneriat cu UNHCR:

  • Vânzare sau fabricare de arme, inclusiv componente ale acestora.
  • Muncă forţată sistematică şi susţinută sau muncă depusă de copii.
  • Operaţiuni în ţări supuse sancţiunilor UN.

UNHCR poate alege să nu se implice în proiecte cu nici o companie a cărei imagine publică este compromisă de activităţi menţionate mai sus sau în altele similare care ar putea avea un impact negativ asupra Agenţiei.

Corporaţiile partenere sunt responsabile de comunicarea activităţilor trecute şi prezente mai sus-menţionate, înainte de a finaliza parteneriatul cu UNHCR. Dacă o companie intră în parteneriat cu UNHCR cu bună ştiinţă a acestor activităţi, aceasta se poate face vinovată de eventualele pierderi ale UNHCR rezultate din asemenea parteneriate. Terminarea imediată a parteneriatului de către UNHCR nu va da motiv companiei să pretindă retribuţie în asemenea cazuri.

3. Transparenţă şi imparţialitate

Informaţii despre natura şi scopul parteneriatelor trebuie să fie la dispoziţia publicului. În timp ce UNHCR respectă funcţionalitatea corporaţiei partener, aceasta trebuie să cunoască faptul că parteneriatul nu-i permite un rol în procesul decizional al agenţiei. Cooperarea dintre părţi nu poate compromite integritatea şi independenţa UNHCR sau pe cea a companiei partener.

4. Tratament non-exclusiv şi non-preferenţial

UNHCR nu conferă exclusivitate nici unui parteneriat corporate. Parteneriatul de asemenea nu conferă şi nici nu implică susţinerea sau sponsorizarea de către agenţie a bunurilor sau a serviciilor şi nici preferinţa sau promovarea bunurilor sau serviciilor partenerului pe piaţă. Toate tranzacţiile comerciale se supun politicii de procurare UNHCR şi a regulilor financiare ghidate de regulamentul ONU.

5. Recunoaştere

Ca un privilegiu al parteneriatului, companiile vor fi recunoscute pentru contribuţia lor la UNHCR în publicaţii cum ar fi Raportul Global. Companiile partener sunt de acord să consulte UNHCR înainte de orice comunicare legată de parteneriat.

6. Logo pentru vizibilitate UNHCR

Companiile partener sunt autorizate să folosească logo-ul de vizibilitate al UNHCR numai în cazul prevederilor scrise în ceea ce priveşte activităţi specifice şi numai pe durata parteneriatului. Această folosire a logo-ului UNHCR nu poate sugera sprijinul companiei, al produselor sau serviciilor sale. Orice alt mod de a întrebuinţa logo-ul de vizibilitate neinclus în înţelegerea formală trebuie să fie autorizat de UNHCR în scris. Emblema Naţiunilor Unite (şi emblema oficială a UNHCR care include şi emblema ONU) nu poate fi folosită, în nici o circumstanţă, de către o corporaţie parteneră.