Module | Ajutor pentru studenţi

Subiectele despre refugiaţi pot ajuta elevii să înţeleagă problemele fundamentale din istorie, geografie, drepturile omului sau din educaţie civică. Ele pot aduce, de asemenea, o abordare neaşteptat de pătrunzătoare şi imaginativă a predării limbii, literaturii sau artei. UNHCR a dezvoltat module pentru trei grupe de vârstă, care ajută profesorii să […]

Subiectele despre refugiaţi pot ajuta elevii să înţeleagă problemele fundamentale din istorie, geografie, drepturile omului sau din educaţie civică. Ele pot aduce, de asemenea, o abordare neaşteptat de pătrunzătoare şi imaginativă a predării limbii, literaturii sau artei.

UNHCR a dezvoltat module pentru trei grupe de vârstă, care ajută profesorii să introducă problematica refugiaţilor în curricula acestor domenii diferite.

Modulele sunt menite să ajute elevii să:

  • înţeleagă unele dintre procesele complexe care duc la violenţă şi la conflicte, care, la rândul lor, sunt cauza pentru care refugiaţii îşi părăsesc locuinţele şi ţările de origine;
  • cultive atitudini care să ducă la soluţionarea constructivă, activă şi non-violentă a conflictului;
  • dezvolte abilităţile personale şi sociale necesare pentru a respecta drepturile fundamentale ale omului.

Fiecare modul este însoţit de un plan de lecţie, care oferă o imagine de ansamblu a acesteia, a obiectivelor, conţinutului, metodei de predare şi strategiilor de învăţare implicate, precum şi resursele aferente, care sunt disponibile pe acest site.

Planurile de lecţii nu sunt prescriptive, dar oferă cadrelor didactice interesate un punct de plecare pentru pregătirea lecţiei. Profesorii va trebui să integreze aceste idei în programul lor de metode de predare proprii sau în program şcolară.