Declaraţia de la New York privind Refugiaţii şi Migranţii

Pe 19 septembrie 2016, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat un set de angajamente privind sporirea protecţiei refugeiaţilor şi migranţilor. Aceste anhgajamente sunt cunoscute sub numele Declaraţia de la New York privind Refugiaţii şi Migranţii. Declaraţia de la New York reafiră importanţa protecţiei internaţionale şi reprezintă angajamentul Statelor Membre de a spori şi îmbunătăţi mecanismele de protecţie pentru persoanele forţate să migreze. Aceasta deschide calea spre adoptarea unor acorduri globale în 2018: acordul global privind refugiaţii şi acordul global pentru asigurarea siguranţei, ordinii şi a reglementării juridice în domeniul migraţiei.


Elemente cheie

În adoptarea the Declaraţiei de la New York, Statele Membre:

  • îşi exprimă solidaritatea profoundă cu cei forceţaţi să se refugieze;
  • îşi reafirmă propriile obligaţii de a respecta în totalitate drepturile omului vis-a-vis de refugiaţi şi migranţi;
  • se angajează să susţină în mod robust tările afectate de fluxurile mari de refugiaţi şi migranţi; şi
  • se angajează să lucreze la adopţia acordului global privind refugiaţii şi a acordului global pentru asigurarea siguranţei, ordinii şi a reglementării juridice în domeniul migraţiei.