Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Priče iz života

Fudbal i domaći – kako se stiču prijatelji

Fudbal i domaći – kako se stiču prijatelji

Zaman nikad nije kročio u školu dok 2017. godine nije došao u Beograd „Moja porodica je živela na selu,” kaže Zaman. „Odrastao sam radeći na poljima i kad je nasilje postalo učestalije, moji roditelji su smatrali da makar ja treba da pokušam da pobegnem.”...

Ponovo skupa

Ponovo skupa

Šafik je odlučio da pobegne iz Avganistana onog dana kada mu se čovek pojavio u radionici i zapretio mu smrću ukoliko mu njihova porodica ne da ruku svoje trinaestogodišnje ćerke, kao otplatu porodičnog duga. Porodica je otišla za Tursku, a zatim otplovila do Grčke,...