Izbor jezika za ovu sekciju:

Izbor jezika za globalni sajt:

Izbor lokalnog sajta:
 

Saopštenja

UNHCR pokreće kampanju protiv apatridije

Milionima ljudi širom sveta nije priznato državljanstvo. Na papiru, oni ni ne postoje. Njih zovemo licima bez državljanstva. Oni su apatridi. UNHCR ima mandat da spreči nastanak apatridije.  Obeležavajući, 30. avgusta 2011. godine, 50. godišnjicu Konvencije o...

Izveštaj UNHCRa: 80% izbeglica u svetu u zemljama u razvoju

Izveštaj UNHCRa: 80% izbeglica u svetu u zemljama u razvoju

Izveštaj koji je UNHCR danas objavio otkriva duboku neravnotežu međunarodne pomoći prisilno raseljenim licima širom sveta. Naime, četiri petine izbeglica na svetu nalazi se u zemljama u razvoju dok se u isto vreme beleži porast negativnog raspoloženja prema njima u...