Starostlivosť o zraniteľné skupiny | Venovanie sa špeciálnym potrebám

Utečenci a žiadatelia o azyl, rovnako ako aj osoby bez štátnej príslušnosti, patria medzi najzraniteľnejšie osoby na svete. Nachádzajú sa medzi nimi špeciálne skupiny, ktoré sú kvôli svojim zvláštnym problémom, rizikám a potrebám ešte zraniteľnejšími.

Obzvlášť ohrozené sú deti. Vyžadujú si osobitnú pozornosť, pretože sú zraniteľnejšie voči fyzickým a psychickým útokom a ich prežitie závisí od dospelých. Okrem toho treba zohľadniť špeciálne potreby detí, aby sa zabezpečil ich normálny rast a vývoj.

Ženy – utečenky predstavujú obzvlášť zraniteľnú skupinu. Sú zbavené ochrany svojho domovského štátu, čelia nástrahám počas dlhých ciest, možnému šikanovaniu zo strany úradov a aj sexuálnemu zneužívaniu. Často sú vylúčené z procesu rozhodovania o svojom vlastnom živote, rodine a domove, a preto nedokážu zaistiť dodržiavanie svojich práv.

Starší a postihnutí ľudia, ako aj osoby infikované HIV/AIDS, tiež potrebujú špeciálnu ochranu. Sú prenasledovaní, diskriminovaní, nemôžu žiť dôstojne, pretože ich ľudské práva nie sú plne rešpektované.

UNHCR venuje zvláštnu pozornosť potrebám zraniteľných skupín vo všetkých svojich programoch, ochranných aktivitách a zohľadňuje ich aj v rámci ročného plánovania. Nižšie sa dozviete ako.

Začleňovanie žiadateľov o azyl a utečencov s ohľadom na ich vek, pohlavie a iné odlišnosti

Prečítajte si viac o starostiach a potrebách utečencov a žiadateľov o azyl od nich samých.

Vzdelávanie detí utečencov

Základné práva a dôležitý nástroj integrácie a budovania nového života.

Odpoveď na potreby zraniteľných osôb v azylovom systéme

Skvalitňovanie spôsobu identifikácie zraniteľných žiadateľov o azyl v strednej Európe.

HIV/AIDS

Ako UNHCR pomáha prostredníctvom informovania.

Maloletí bez sprievodu a odlúčené deti

Odlúčené od svojich rodín, osirelé alebo poslané samy s prevádzačmi. Skupina, ktorá potrebuje špeciálnu starostlivosť.

Sexuálne a rodové násilie

Porušovanie ľudských práv týkajúce sa predovšetkým žien a detí. Reakcie a pokyny UNHCR.