ETC Humenné | Evakuačné tranzitné stredisko

Evakuačné tranzitné stredisko v Humennom sa pôvodne založilo výlučne na účel evakuácie špecifickej skupiny Palestíncov z tábora Al Waleed v Iraku. Dohoda podpísaná v júli 2009 sa v decembri 2010 predĺžila na ďalšie budúce evakuačné operácie bez obmedzenia. ETC v Humennom bolo druhým evakuačným zariadením založeným v strednej Európe. Poskytuje […]

Evakuačné tranzitné stredisko v Humennom sa pôvodne založilo výlučne na účel evakuácie špecifickej skupiny Palestíncov z tábora Al Waleed v Iraku. Dohoda podpísaná v júli 2009 sa v decembri 2010 predĺžila na ďalšie budúce evakuačné operácie bez obmedzenia.

ETC v Humennom bolo druhým evakuačným zariadením založeným v strednej Európe. Poskytuje dočasné umiestnenie na maximálne šesť mesiacov pre tých utečencov, ktorých treba naliehavo evakuovať z krajiny, kde vyhľadali útočisko prvýkrát, a to z dôvodu rizika vrátenia na územie, kde by čelili prenasledovaniu (refoulement), alebo z dôvodu nebezpečných, nestabilných či neľudských podmienok. Azylové stredisko má kapacitu 100 miest v troch budovách.

Utečenci zostávajú v evakuačnom tranzitnom stredisku dovtedy, kým UNHCR zariadi proces ich konečného presídlenia. Dovtedy môžu žiť v bezpečnom a stabilnom prostredí. Krajina budúceho presídlenia uskutočňuje pohovory s kandidátmi na presídlenie. Utečencom sa poskytuje jazykové vzdelávanie a kultúrna orientácia pre ich budúcu domovskú krajinu, ktorá ich príjme. V tomto štádiu sa utečencom poskytuje aj lekárska starostlivosť a vykonávajú sa lekárske prehliadky.